صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۳۱ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

برگزاری لیگ ‌برتر فوتبال کشور به تعویق افتاد

برگزاری لیگ ‌برتر فوتبال کشور به تعویق افتاد

مسئولان برگزاری لیگبرتر و فدراسیون فوتبال کشور میگویند که آنان به دلیل مشکلات اقتصادی نمیتوانند بازیهای امسال این لیگ را راه اندازی کنند.
مسئولان برگزاری لیگبرتر و فدراسیون فوتبال کشور میگویند که بدلیل مشکلات اقتصادی نمیتوانند بازیهای امسال این لیگ را در وقت معیین آن برگزار کنند.
در یک خبرنامهییکه از سوی این نهادها به رسانهها فرستاده شده، آمده است که بازیهای لیگبرتر قرار است در سال آینده برگزار شوند.
لیگبرتر فوتبال افغانستان با شعار «یک ملت – یک صدا» به هدف رشد همیشگی فوتبال شش سال پیش ایجاد شد. این نخستین لیگ مسلکی در تمام کشور است که سالانه برای ۲۰۰ بازیکن زمینۀ رقابتهای سالم را فراهم میکند. در شش سال گذشته، بازیهای لیگبرتر با کمک مالی سکتور خصوصی و همکاری جامعۀ جهانی برگزار شدند. بربیناد گفتههای فدراسیون فوتبال کشور، این لیگ سالانه برای شش ماه در دو مرحله برگزار میگردد. در مرحلۀ نخست، هشت تورنمنت محلی در هشت حوزۀ کشور برگزار میگردد و سپس بازیکنان منتخب تیمهای هشتگانۀ این لیگ، هژده مسابقه را در کابل انجام میدهند