صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۶ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

دروازه‌بان مصر، تاریخ‌ساز شد

دروازه‌بان مصر، تاریخ‌ساز شد

مسنترین دروازهبان تاریخ جامجهانی رکورد دیگری را نیز در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه از خود بر جای گذاشت. حسام الحضری دروازهبان ۴۵ ساله مصر که توانسته بود با حضور در دیدار مصر و عربستان تبدیل به مسنترین بازیکن تاریخ جامهای جهانی شود، رکورد دیگری را نیز از خود در این مسابقات به جای گذاشت. الحضری توانست با مهار پنالتی فهد المولد در دقیقه ۳۹ این دیدار، تبدیل به مسنترین دروازهبان جام جهانی شود که موفق میشود پنالتی مهار کند. البته در واپسین لحظات نیمه نخست، داور یک پنالتی دیگر برای عربستان اعلام کرد که این بار تبدیل به گل شد.