صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۸ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

توماس باخ برنده جایزه Signs در مراسم گالا شد

توماس باخ برنده جایزه  Signs در مراسم گالا شد

توماس باخ، رییس کمیته بینالمللی المپیک در مراسم گالا در مونیخ جایزه Signs award را به دلیل گسترش صلح در ورزش دریافت کرد.
به نقل از سایت المپیک، Signs award جایزهای است که به افراد تاثیرگذار در زمینههای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی داده میشود. در مراسم امسال در مونیخ، توماس باخ این جایزه را به دلیل گسترش صلح در ورزش دریافت کرد.
بان کی مون، دبیرکل پیشین سازمان ملل از طریق ویدیو کنفرانس در این مراسم صحبت کرد و اعلام کرد که توماس باخ نقش بسیار زیادی در گسترش صلح در ورزش داشته است. او در ادامه ، افزود: این اتفاق بسیار شگفت انگیز بود که امسال رهبران دو کره با هم دیدار کردند. این اتفاق بسیار قابل توجه است، زیرا این قدرت ورزش بوده است که باعث شده یک فرصت این چنین برای آینده همراه با آرامش در شبه جزیره کره ایجاد شود. این توماس باخ بوده است که کمک کرده تا دو کره هم در بازیهای المپیک زمستانی ۲۰۱۸ متحد شدند.
در بازیهای المپیک زمستانی دو کره همراه با هم در مراسم افتتاحیه رژه رفتند. رایزنی برای این اتفاق بسیار سخت و طولانی بود و تا چند ساعت قبل در مراسم افتتاحیه ادامه داشت.
توماس باخ شایستگی این که جایزهigns S را دریافت کند دارد.