صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

درمان «سرطان دوپینگ» در وزنه‌برداری با تصمیمات جدید IWF

درمان «سرطان دوپینگ» در وزنه‌برداری با تصمیمات جدید IWF

سایت خبری Inside the games ، در گزارشی به تحلیل شرایط ورزش وزنه برداری بعد از افزایش میزان دوپینگها در این رشته و راهحلهای اخیر IWF برای کنترل شرایط پرداخته است.
در این مطلب راهحل اخیر IWF که کم کردن سهمیه کشورهای پر دوپینگ است مورد توجه قرار گرفته و به عنوان «درمانی برای سرطان دوپینگ در وزنهبرداری» از آن یاد شده است.
در گزارش سایت Inside the games ، آمده است:
در سال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ شهرت ورزش وزنهبرداری به عنوان یک رشته  المپیکی بسیار کاهش پیدا کرد. با این حال در حال حاضر وزنهبرداران، مربیان و مسئولان وزنهبرداری میتوانند امیدوار باشند زیرا کمکم میتوانند باور کنند که در آینده ورزششان پاک خواهد بود.
خبرهای بد برای وزنهبرداری زمانی آغاز شد که فدراسیون جهانی وزنهبرداری در ۲۱ ژانویه ۲۰۱۶ اعلام کرد در سال گذشته ۵۰ وزنهبردار به دلیل دوپینگ محروم شدهاند. ۲۵ نفر از این ۵۰ نفر در مسابقات قهرمانی جهانی IWF حضور داشتند.
در ماه جون ۱۶، مشخص شد که در بررسی دوباره نمونههای دوپینگ المپیک ۲۰۰۸ و ۲۰۱۲ دوپینگ ۱۰ وزنهبردار مثبت شده است.
تا انتهای پروسه بررسی مجدد نمونهها ۴۹ دوپینگ مثبت در وزنهبرداری داشتیم که باعث شد توماس باخ، رییس IOC اعلام کند وزنهبرداری با مشکل گسترده دوپینگ مواجه است و احتمال دارد این ورزش از برنامه المپیک خارج شود. هنوز این خطر برای وزنهبرداری وجود دارد.
در اواخر ۲۰۱۶ در سئول از فدراسیونهای قارهای درباره این مشکل صحبت کردند.
آنتونیو اورسو، رییس فدراسیون وزنهبرداری اروپا اخطار داد که دوپینگ خارج از کنترل است و نیاز به تغییرات اساسی دارد. همچنین ۲۰۱۶ بدترین سال این ورزش بوده است.
پائول کوفا، دبیر کل فدراسیون وزنهبرداری اقیانوسیه نیز که بیش از پنج سال است در وزنهبرداری فعالیت دارد اعلام کرد افرادی که دوپینگ سریالی در وزنهبرداری انجام میدهند مانند «سوسک» هستند و باید برای تنبیه، آنها از المپیک محروم شوند.
کوفا در این باره اظهار کرد: اینها مانند سوسک هستند و ممکن است یکی، دو تا بر روی فرش ببینید اما مطمئن هستیم زمانی که فرش را بردارید صدها سوسک زیر فرش است. دنیا احمق نیست. ما دقیقا میدانیم که چه اتفاقی میافتد. میدانیم که چندین سال است که آنها تقلب میکنند. دوپینگ مانند سرطان است. زندگی ما را نابود میکند. ورزش ما را نابود میکند.
اگر ۲۰۱۶ و اوایل ۲۰۱۷ نقطه سیاه تاریخ وزنهبرداری باشد ۲۰۱۸ روزهای روشنتری را نشان میدهد. تغییرات اساسی در ورزش وزنهبرداری در حال انجام است و افرادی که دوپینگ کردهاند تاوان این کار خود را میدهند.
IWF این هفته تصمیم گرفت که درمانی برای این سرطان در نظر بگیرد. وزنهبرداران پاک سراسر جهان میتوانند این اتفاق را جشن بگیرند.
کشورها و ورزشکاران پاک شانس بیشتر مدال خواهند داشت و کشورهای دوپینگی نمیتوانند به المپیک بروند. کشورهایی که از  المپیک ۲۰۰۸ تاکنون بیش از ۱۰ دوپینگ داشتهاند، نمیتوانند بیش از چهار وزنهبردار به توکیو ۲۰۲۰ بفرستند و اگر تعداد دوپینگیها یک کشور از این زمان بیش از ۲۰ باشد، تنها میتواند دو وزنهبردار به توکیو ۲۰۲۰ بفرستد. کشورهایی که کمتر از ۱۰ دوپینگی داشتهاند، میتوانند هشت ورزشکار به المپیک ۲۰۲۰ بفرستند.
همچنین IOC تصمیم دارد که انتخابی المپیک را فردی کند. به این ترتیب که در وزنهبرداری باید شش بار در ۱۸ ماه مسابقه دهد و در تمام این مدت از او آزمایش گرفته میشود.
اورسلا پاپاندرئا، نایب رییس IWF و رییس فدراسیون وزنهبرداری آمریکا هم میگوید: سیستم انتخابی المپیک نشان دهنده این است که ورزش پاک یک هدف واقعی در وزنهبرداری است و قدمهای واقعی برای رسیدن به آن برداشته میشود.
امسال با خبر بازگشت ایلیا ایلین، یکی از مشهورترین وزنهبرداران دوپینگی آغاز شد که خوب نبود. ایلین دوباره دوپینگ داشته است اما نتوانست میزان محرومیت خود را کاهش دهد و اجازه این که این که امسال وزنه بزند را دریافت کند. ایلین امیدوار است در  المپیک ۲۰۲۰  حضور یابد. البته IWF   شرایط را برای قزاقستان و ایلین سختتر کرده است.
سهمیه ایران برای  المپیک ۲۰۲۰ به دو مرد و دو زن محدود شده است. ایران دو رکوردار جهان در وزنهای ۸۵ و ۹۴ کیلوگرم دارد و حداقل یک شانس مدال در فوق سنگین دارد. بنابراین این کشور نمیتواند هر سه وزنهبرداری که شانس مدال در  المپیک ۲۰۲۰ دارند را به این بازیها بفرستد. حداقل هشت کشور که با کاهش سهمیه  المپیک ۲۰۲۰ مواجه شدهاند، در المپیک ریو ۲۰۱۶ مدال کسب کردند.
کشوری مانند کره شمالی که با کاهش سهمیه مواجه شده است باید تغییری در راه خود ایجاد کند. ورزشکاران این کشور باید بیشتر مسابقه و بیشتر تست دهند. بدون شک قوانین جدید انتخابی المپیک برای ورزشکارانی که پاک بودهاند نیز سختتر شده است.
ورزشکاران پاک کشورهایی که سهمیهشان کمتر شده است، با تاوان دوپینگ توسط دیگران مواجه شدهاند و حتی ممکن است که به دولت، مربیان و مسئولان کشور خود اعتراض داشته باشند اما این اعتراض به IWF وارد نیست. از ماه سپتامبر گذشته که چند ماه بعد از انتخاب دوباره تاماش آیان به عنوان رییس فدراسیون جهانی وزنهبرداری بود، IWF اعلام کرد که کمیته مستقل مبارزه با دوپینگ ایجاد میکند که برنامههای جدید ضد دوپینگ ارائه خواهد کرد.
همچنین مسئولان جدیدی در فدراسیون برای  مبارزه با دوپینگ  انتخاب شدهاند. هنوز تصمیم گیریهای دیگری باید در فدراسیون صورت گیرد تا مشخص شود دقیقا سیستم انتخابی المپیک چگونه عمل خواهد کرد اما آن چه مشخص است این است که سیستم انتخابی المپیک توکیو ۲۰۲۰ باید تغییرات اساسی داشته باشد و این خبر برای ورزشکاران دوپینگی خوب نیست.