صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۳ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

گریزمن: قبل از جام جهانی تیم بعدی‌ام را مشخص می‌کنم

گریزمن: قبل از جام جهانی تیم بعدی‌ام را مشخص می‌کنم

آنتون گریزمن یکی از بازیکنانی است که انتظار میرود آینده ای درخشان داشته باشد و شاهد بازی کردنش در یکی از تیمهای بزرگ باشیم. او اخیرا در گفتگویی که با روزنامه فرانسوی اکیپ داشته و درباره آینده اش صحبت کرده است.
گریزمن در این باره گفت: آینده من قبل از جام جهانی مشخص می شود. به این دلیل که دوست دارم با فکر و خاطر آسوده و آرام به روسیه بروم. فکر میکنم این چیزی است که همه میخواهند. اگر قبل از رفتن به جام جهانی تکلیفم روشن شود در هر کنفرانس مطبوعاتی مجبور نیستم به این سوال پاسخ بدهم که قرار است به کدام تیم بروم. سوالی که کاملا خستهکننده است و مجبورم مدام توضیح دهم درباره این تیم و آن تیم چه فکر می کنم و چه میخواهم.
گریزمن در حال حاضر در تیم فوتبال اتلتیکومادرید بازی میکند و تا سال ۲۰۲۲ با این تیم قرارداد دارد، اما بیشتر از همه تیمها به بارسلونا نسبت داده شده است.