صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۴ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

راجر فدرر: هنوز نیاز دارم که خودم را در تنیس ثابت کنم

راجر فدرر: هنوز نیاز دارم که خودم را در تنیس ثابت کنم

راجر فدرر در حال حاضر مسنترین تنیسور شماره یک جهان به حساب میآید. او ماه گذشته بیستمین قهرمانی خود در گرند اسلم را کسب کرد اما معتقد است که هنوز نیاز دارد تا خود را در تنیس ثابت کند.
به نقل از یورو اسپورت، راجر فدرر ۳۶ ساله درباره این که هنوز حس میکند باید خود را ثابت کند، گفت : همیشه چیزی برای اثبات کردن وجود دارد. من به این جا نیامدهام تا در راند اول ببازم. شما در امتیازات حساس به خودتان نمیگویید چه اهمیتی دارد؟ سخت است که این طور فکر کنیم. شما به لحظات مهم فکر میکنید به هواداران فکر میکنید. این که آنها چه فکری میکنند. آنها شما را چگونه تصور میکنند، به نتیجه فکر میکنید. به خیلی چیزها. شما همیشه در مرکز توجه و توقعات هستید. البته من جای خوبی قرار دارم. نسبت به قبل کمتر احساس فشار میکنم اما این به این معنا نیست که نمیخواهم خود را ثابت کنم. من به این فشار برای موفقیت نیاز دارم.
فدرر باید در مسابقات ایندین ولز حداقل تا نیمه نهایی پیش برود تا بتواند در صدر رنکینگ جهان باقی بماند.