صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۹ سنبله ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

افشای «کاکا» از پروسه پیوستنش به رئال مادرید

افشای «کاکا» از پروسه پیوستنش به رئال مادرید

در تاریخ هشتم جون ۲۰۰۹ رئال مادرید خرید کاکا در ازای ۶۵ میلیون یورو را تائید کرد، در زمانی که فلورنتینو پرس مدیریت تیم را به عهده داشت. کاکا در این باره به مارکا گفت: بعد از من میلان دیگر بازیکنی را نفروخت. سیاست آن باشگاه این طور بود که فقط در صورتی حاضر به فروشت می‏شدند که به طور رسانه ای درخواست می ‏کردی از این تیم بروی.
وی ادامه داد: اولین بار که این کار را کردند زمانی بود که آندری شوچنکو را به چلسی فروختند. درباره من کمی اوضاع متفاوت بود، اولین بار بود که این باشگاه خودش درها را باز کرد تا بازیکنی را بفروشد. سال ۲۰۰۹ منچسترسیتی برای من پیشنهادی داد، میلان تصمیم گیری را به عهده خودم گذاشت و من تصمیم گرفتم بمانم.
کاکا گفت: همان زمان به خودم گفتم فقط برای رئال مادرید حاضرم این تیم را ترک کنم، در پایان فصل فلورنتینو پرس با گالیانی تماس گرفت تا بپرسد من را می فروشند یا نه، بعد هم با پدر من تماس گرفتند و من پاسخ مثبت دادم. چون بازی کردن برای مادرید رویای من بود. با وجود این که در منچسترسیتی می‏توانستم پول خیلی بهتری به دست آورم.