صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۹ سنبله ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تیم کرکت افغانستان ویست‌اندیز را باتفاوت ۲۹ دوش شکست داد

تیم کرکت افغانستان ویست‌اندیز را باتفاوت ۲۹ دوش شکست داد

در این دیدار، نخست بازی را در بخشی توپزنی ملی پوشان کرکت کشور آغاز کردند و توانستد در۳۵ آور بازی با از دست دادن ۹ بازیکن، ۱۶۳ دوش را انجام دهند.
در بخشی توپ زنی گلبدین نایب خوب درخشید و توانست ۴۸ دوش را به سود تیم خود انجام دهد و در مقابل در بخش توپ زنی برای تیم ویستاندیز، کوتریل خوب درخشید و توانست سه بازیکن افغان را از میدان بازی، بیرون کند.
درمقابل، هدف برای تیم ویست اندیز بنا بر ریزش باران به ۱۴۰ دوش کاهش یافت که این تیم نتوانستد این هدف را برآورده سازد و بازی را با تفاوت ۲۹دوش به ملی پوشان افغان، واگذار کردند.
ویستاندیز در کُل توانست در آوریپ  ۲۵ بازی با از دست دادن تمامی بازیکنان خود، ۱۱۰ دوش را انجام دهد.
دولت زدران با درخشش فوق العاده توانست چهار بازیکن حریف را از میدان بازی، بیرون کند.
قرار است ملی پوشان کشور فردا در دومین دیدار تدارکاتی در برابر تیم هالند، بخت آزمایی کنند.