صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۹ سنبله ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

راشد خان بهترین توپ انداز جوان در جهان شد

راشد خان بهترین توپ انداز جوان در جهان شد

شورای جهانی کرکت روز سهشنبه( ۱حوت) گزارش داده است که راشد خان توپ انداز نوجوان افغان توانست بهترین توپ انداز در رده بندی بازی های یک روزه شود و نام خود را منحیث جوانترین مرد در تاریخ کرکت ثبت نماید.
پیش از این رکورد با ثقلین مشتاق بازیکن پاکستانی بود.
این درحالی است که، پیش از این شورای جهانی کرکت لقب بازیکن برتر کشورهای درجهی دوم سال ۲۰۱۷ میلادی را به راشد خان توپانداز و بازیکن نامدار تیم ملی کرکت افغانستان داد.
تأیید این دستاورد روز دوشنبه پس از آن بود که افغانستان زیمبابوی را در سلسله بازی های یک روزه با چهار برد شکست داد.
راشدخان دراین بازیها در برابر زیمبابوی توانست بیشترین ویکت را به سود تیم ملی کشور اخذ نماید. وی دراین بازها با دادن ۱۲۷ دوش، توانست ۱۶ ویکت را به سود تیم خود اخذ نماید.