صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۹ سنبله ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

پیروزی تیم ملی کرکت کشور در برابر تیم ملی زیمبابوی

پیروزی تیم ملی کرکت کشور در برابر  تیم ملی زیمبابوی

تیم ملی کرکت افغانستان، در چهارمین دیدار یک روزه، با تفاوت ده ویکت از سد تیم ملی کرکت زیمبابوی گذشت.
در این دیدار، نخست بازی را در بخش توپزنی بازی کنان زیمبابوی آغاز کردند و توانستند در ۳۸بازی با ازدست دادن تمامی بازی کنان خود، ۱۳۴دوش را انجام دهند.
اما، تیم ملی کرکت افغانستان، بازی را در بخش توپ زنی خوب آغاز کردند و توانستند در آور ۲۲ بازی، بدون از دست دادن کدام بازیکنی، هدف دادهشدۀ تیم زیمبابوی را برآورده سازند و این تیم را در چهارمین دیدار با تفاوت ۱۰ویکت شکست بدهند و پیروز این رقابتها شوند.
در این دیدار، در بخش توپ زنی برای تیم ملی کرکت کشور، شهزاد محمدی خوب درخشید و توانست ۷۵دوش را بهسود تیم خود انجام دهد.  در پایان این دیدار، مجیب زدران با درخشش در بخش توپاندازی، از سوی کادر فنی برگزاری این رقابتها، لقب بهترین بازیکن میدان را بدست آورد. 
قرار است تیم ملی کرکت کشور، در پنجمین و آخرین دیدار خود به روز دوشنبه همین هفته بخت آزمایی کند و سپس برای راهیابی به جام جهانی، رهسپار زیمبابوی شوند.