صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۹ سنبله ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

فیفا شکایت نیمار را قبول نکرد

فیفا شکایت نیمار را قبول نکرد

شکایت مهاجم برازیلی از باشگاه بارسلونا توسط فیفا رد شد.
به نقل از آس، نیمار تابستان گذشته با قراردادی به ارزش ۲۲۲ میلیون یورو بارسلونا را ترک کرد و به پاری سن جرمن پیوست. با این حال مهاجم برازیلی مدعی بود که تیم کاتالانی باید ۴۰ میلیون یورو بدهد.
نیمار قرار بود پس از تمدید قراردادش با بارسا در سال ۲۰۱۶ این مبلغ را دریافت کند اما پس از این که قراردادش را فسخ و به تیم فرانسوی پیوست باشگاه کاتالانی ۴۰ میلیون یورو را به پدرش (مدیر برنامهاش) و او نداد.
به همین خاطر مهاجم برازیلی شکایتش را به فیفا ارائه داد. این سازمان پروندهای را در این زمینه باز کرد اما این شکایت مورد قبول واقع نشد.