صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۹ سنبله ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تیم ملی کرکت کشور در دومین بازی یک‎روزه به زمبابوه باخت

تیم ملی کرکت کشور در دومین بازی یک‎روزه به زمبابوه باخت

تیم ملی کرکت افغانستان که شب گذشته در شارجه امارات متحده عربی در برابر تیم ملی زمبابوی به میدان رفت، با تفاوت ۱۵۴دوش تن به شکست داد.
تیم ملی کرکت افغانستان، در دومین دیدار یک روزۀ خود در برابر زمبابوی با تفاوت ۱۵۴دوش، تن به شکست داد.
این بازی یکشنبهشب ( ۲۲دلو) در ورزشگاه شارجه در امارت متحده عرب، برگزار شد.
در این دیدار، نخست بازی را در بخش توپزنی ملیپوشان زمبابوی آغاز کردند و توانستند در ۵۰آور بازی با ازدستدادن ۵بازیکن، ۳۳۴دوش را به تیم ملی کرکت کشور هدف تعیین کنند.
اما، بازیکنان افغانستان بازی را در بخش توپزنی بد آغاز کردند و نتوانستند هدف دادهشدۀ تیم ملی کرکت زمبابوی را برآورده سازند و بازی را با تفاوت ۱۵۴دوش به تیم زمبابوی، واگذار کردند.
در پایان این دیدار، تیلور بازی کن تیم ملی زمبابوی، با درخشش در بخش توپزنی، از سوی کادر فنی برگزاری این رقابتها، لقب بهترین بازیکن میدان را بهدست آورد.
این درحالیست که قرار است تیم ملی کرکت کشور در سومین دیدار۵۰آوره فردا (سهشنبه، ۲۴دلو) همینهفته، دربرابر زیمبابوی بار دیگر به میدان برود.
تمامی رقابتها در ورزشگاه کرکت شارجه برگزار خواهند شد.