صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۳ حوت ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

بلاتر: با مدارک جدید به محرومیتم اعتراض می‌کنم

بلاتر: با مدارک جدید به محرومیتم اعتراض می‌کنم

سپ بلاتر، رییس پیشین فیفا اعلام کرد که با توجه به مدارک جدیدی به دستش رسیده است قصد دارد دوباره علیه رای کمیته انضباطی فیفا شکایت کند.
به نقل از گاردین، سپ بلاتر، رییس پیشین فیفا که بعد از کشمکشهای مختلف میزان محرومیتش در فعالیتهای فوتبالی بر اثر فساد را به شش سال کاهش داده بود، اعلام کرد که مدارک جدیدی به دستش رسیده و با کمک آنها دوباره قصد دارد علیه رای کمیته انضباطی فیفا شکایت کند.
بلاتر در صحبتهایش اعلام کرد: هدف من این است که با توجه به اطلاعات و شواهدی که به دست آوردهام، دوباره تصمیم فیفا در رابطه با محرومیت من بازبینی شود.
بلاتر ۸۱ ساله در سال ۲۰۱۵ بعد از ۱۷ سال ریاست فیفا از این سمت کنارهگیری کرد.
در آن سال او متهم به دادن دو میلیون فرانک به میشل پلاتینی شد و فیفا او را هشت سال محروم کرد. بعد از اعتراضها به دادگاه عالی ورزش میزان محرومیت او به شش سال کاهش یافت. بلاتر با دعوت ولادیمیر پوتین، رییسجمهور روسیه امسال در جام جهانی ۲۰۱۸ حضور خواهد داشت.