صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۵ حوت ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تیم ملی کرکت نزده سال در جایگاه چهارم رقابت‎های جام جهانی ایستاد

 تیم ملی کرکت  نزده سال در جایگاه  چهارم رقابت‎های  جام جهانی ایستاد

تیم ملی کرکت زیر نزده سال افغانستان، جایگاه چهارم رقابت های جام جهانی کرکت زیر نزده سال زیلاند جدید را از آن خود کرد.
این عنوان، در میان شانزده کشور مشمول رقابت های جام جهانی کرکت زیر نزده سال، به تیم افغانستان رسیده است.
بازی کنان تیم ملی کرکت زیرنزده سال افغانستان، پس از آن این جایگاه را به خود اختصاص دادند که در رقابت های جام جهانی، توانستند سه پیروزی را در کانامۀ شان ثبت کنند.
در این رقابت ها، ملی پوشان افغانستان، دو بازی دیگر را به حریفانش واگذار کردند و در یک بازی دیگر نیز مساوی کردند.
این در حالی است که در دور پیشین این رقابت ها، تیم ملی کرکت ز یرنزده سال افغانستان، در جایگاه نهم این رده بندی ایستاده بود.