صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۵ حوت ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

افغانستان براى کسب مقام سوم در جام جهانى کرکت با پاکستان بازى میکند

افغانستان براى کسب مقام سوم در جام جهانى کرکت با پاکستان بازى میکند

تيم زير ١٩ سال کرکت افغانستان، براى به دست آوردن مقام سوم در جام جهانى کرکت، با پاکستان بازى مى کند.
تيم هاى زير ١٩ سال افغانستان و پاکستان، در اين رقابت ها به بازى نيمه نهايى رسيده؛ اما هر دو تيم در نيمه نهايى شکست خورده اند. در رقابت هاى نيمه نهايى؛ استراليا، افغانستان را و هندوستان، تيم پاکستان را شکست داد.
فريد هوتک سخنگوى کرکت بورد افغانستان مى گويد که تيم افغانستان، براى به دست آوردن مقام سوم، با تيم پاکستان بازى مى کند.
او افزود که برندۀ اين بازى، در مقام سوم و بازندۀ آن، در مقام چهارم جاى خواهد گرفت.
هوتک گفت که افغانستان هم در رقابت هاى گروپى و هم در مسابقات قبلى آسيايى، پاکستان را شکست داده و تيم آن کشور در بازى با افغانستان، زير فشار قوى قرار دارد.
رحيم گل څاروان تحليلگر امور کرکت گفت که آغاز تيم افغانستان در مقابل استراليا خيلى خوب بود؛ اما بخت با تيم افغان يارى نکرد.
موصوف به پژواک گفت که در اين بازى، برخى بازيکنان بازى درست انجام ندادند که باعث شکست تيم شد.
څاروان افزود که تيم زير ١٩ سال کشور؛ اخيراً در بازى هاى زيادى، پاکستان را برده و ابراز اميدوارى نمود که برندۀ اين بازى نيز خواهد شد.
قرار است که بازى افغانستان و پاکستان براى کسب مقام سوم، به روز پنجشنبۀ آينده انجام شود.
افغانستان در حالى براى به دست آوردن مقام سوم و چهارم بازى مى کند که در جام جهانى سال گذشته، مقام نهم را گرفته بود.