صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۵ حوت ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

راشد خان در داوطلبی لیگ کرکت هند بیش از یک میلیون دالر خریداری شد

 راشد خان در داوطلبی لیگ کرکت هند  بیش از یک میلیون دالر خریداری شد

این بازیکن، سال گذشته به مبلغ چهارصدهزار کلدار هندی، به تیم «سنرایزرز» حیدرآباد هند خریداری شده بود.
به نقل از طلوع نیوز، راشد خان آرمان، بازیکن کرکت افغانستان، به ارزش نزدیک به یک میلیون چهارصدهزار دالر، از سوی تیم «سن رایزر» حیدرآباد هند، خریداری شد.
راشدخان در حال حاضر، در «ادلید سترایکرز» در لیگ برتر کرکت آسترالیا بازی می کند و قرار است هفتۀ آینده بعد از حضور در بازی نیمه نهایی در این لیگ، برای آماده گی به رقابت در برابر زیمبابوی، به امارات برود.
برای داوطلبی یازدهمین دور رقابت های لیگ برتر کرکت هند، ۹ بازیکن دیگر افغانستان نیز برگزیده شده اند و قرار است امروز در دومین و آخرین روز دواطلبی، سرنوشت این بازیکنان معلوم شود.