صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۱۹ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

یما سعیدی بهترین مشت زن سال سازمان «بی.ای. بی. آ» شد

یما سعیدی بهترین مشت زن سال سازمان «بی.ای. بی. آ» شد

یما سعیدی، ورزشکار افغان که اکنون در آلمان زنده گی می کند، از سوی سازمان بین المللی «بی. ای. بی. آ» بهترین مشت زن سال شناخته شد.
به نقل از طلوع نیوز، یما سعیدی، ورزشکار افغان عنوان بهترین مشت زن سال سازمان بین المللی «بی. ای. بی. آ» را بدست آورد.
یما که اکنون در آلمان زنده گی می کند، این عنوان را پس از یازده پیروزی پی در پی در مسابقات، بدست آورده است.
سعیدی می گوید که از سن هشت سالگی به ورزش های رزمی رو آورده است. او، در رشته های «موی تای» و «مشت زنی حرفه یی» دست آوردهایی به سطح بین المللی دارد.
سعیدی یک بار لقب «پادشاه بوکس» آلمان را نیز بدست آورده است. او می گوید: «من از بهر این افتخار بزرگ، خوش استم و تشکر می کنم.» این دست آورد یما، خانواده و به بستگانش را نیز خرسند ساخته است. مادر یما که پشتیبان و مشوق او است، می گوید: «من این دست آورد بزرگ را برای طرفدران یما و هموطان خود تبریک می گویم و امیدوارم در سال آینده نیز یما دست آوردهای خوبی داشته باشد.» یما تا کنون در برابر ورزشکاران از کشورهای صربستان، آلمان، مراکش، ترکیه، آلبانیا و سینیگال به پیروزی های تاریخی دست یافته و قرار است در سال ۲۰۱۸میلادی نیز در برابر حریفانی از کشورهای مختلف به میدان برود.
سعیدی در کنار آن که یک مشت زن حرفه یی است در بخش پزشکی نیز تحصیل کرده است.
او اکنون مالک یک باشگاه ورزشی در آلمان است.