صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۰ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تیم‌هایی که هنوز در اروپا پیروز نشده‌اند

تیم‌هایی  که هنوز در اروپا  پیروز نشده‌اند

تنها پنج تیم اروپایی در این فصل هنوز نتوانستهاند پیروز شوند. به نقل از آس، در حالی که جهان فوتبال تحت تاثیر شکست ناپذیری منچسترسیتی و بارسلونا قرار گرفته است، برخی از تیمهای حاضر در لیگهای اروپایی تاکنون در این فصل طعم پیروزی را نچشیدهاند. پنج تیم بنونتو (ایتالیا)، ویتوشا بیستریتسا (بلغارستان)، پنیا (آندورا)، موراتا (سن مارینو) و منچستر ۶۲ (جبل الطارق) تاکنون در لیگهایشان به پیروزی دست نیافتهاند.
دو تیم اول میتوانند بهانه داشته باشند. بنونتو و ویتوشا نخستین حضور خود را در سطح اول لیگ کشورشان تجربه میکنند و زمان میبرد تا خود را با آن وفق دهند. تیم ایتالیایی در ۱۸ هفته تنها توانسته یک امتیاز کسب کند که آن نیز تاریخی بود. شرایط تیم ایتالیایی با ویتوشا تقریبا مشابه است. تیم تازه صعود کرده بلغارستانی تنها توانسته پنج امتیاز به لطف چند تساوی کسب کند. از طرفی پنیا دومین فصل حضور خود را در سطح اول لیگ آندورا تجربه میکند و هنوز امتیازی کسب نکرده است. این تیم هر ۱۲ بازی را با شکست به پایان رسانده است.
شرایط برای هواداران منچستر ۶۲ و موراتا بدتر است چون هر دو تیم در گذشته توانستند فاتح لیگ کشورشان شوند. تیم سن مارینویی حتی یک تساوی نیز کسب نکرده است (۱۱ شکست) و تیم جبل الطارقی با وجود پیروز نشدن، قعرنشین نیست!