صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۱ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تيم زون بند امير قهرمان رقابت هاى ملى چهار روزه شـد

 تيم زون بند امير قهرمان رقابت هاى ملى چهار روزه شـد

تيم کرکت زون بند امير، قهرمان مسابقات چهار روزۀ احمدشاه ابدالى شد.
اين رقابت ها با اشتراک زون هاى سپين غر، بُست، مس عينک و آمو در کابل، خوست و ننگرهار راه اندازى شده بود.
در رقابت هاى گروپى، تمامى تيم هشت – هشت بازى انجام دادند، که زون سپين غر با بردن چهار بازى و ١٠١ نمره مقام اول؛ و زون بند امير با بردن سه بازى و ٩٩ نمره مقام دوم را  از آن خود کرد و هر دو تيم، به بازى نهايى راه يافته اند.
بازى نهايى رقابت هاى يادشده، هفتۀ گذشته در ميدان ورزشى غازى امان الله خان در ولايت ننگرهار آغاز و با پيروزى تيم زون بند امير به پايان رسيد.
تيم بند امير، برنده قرعۀ اين بازى چهار روزه شده و نخست فيصلۀ بيتنگ نمود؛ اين تيم در اننگز اول خود ٧٤٧ دوش با انجام دادن ٩ بازيکن انجام داد و از سوى آنها يونس احمدزى ٢٠٤، حشمت الله شهيدى ١٦٣ و محمد سردار ٩٤ دوش انجام داده اند.
تيم بند امير، در اننگز دوم ٢٦٥ دوش انجام داد که شامل ١٠١ دوش ضياءالحق بود.
تيم سپين غر، نتوانست که با بالران تيم بند امير مقابله نمايد؛ در اننگز اول ١٩٦ و در اننگز دوم ٢٩٧ دوش به ثمر رساند. همچنان بند امير اين بازى را با تفاوت ٥٣٨ دوش برد و قهرمانى رقابت هاى يادشده را از آن خود کرد.
از سوى تيم بند امير، انعام الله خان و وقار سلام خيل، هشت – هشت بازيکن را از ميدان خارج کرده اند.
يونس احمدزى بازيکن تيم بند امير، به حيث بازيکن برتر در بازى نهايى و کريم خان صادق بازيکن تيم بست که در اين رقابت هاى ٨٧١ دوش به دست آورده و ٢١ بازيکن را از ميدان خارج کرده، به حيث بازيکن برتر تمامى بازى ها اعلان شد.
در مراسم بازى نهايى اين رقابت ها، علاوه بر مسوولين کرکت بورد افغانستان، مقامات ولايت ننگرهار نيز اشتراک داشته و به تيم برنده، کپ قهرمانى و به بازيکنان انعام ها داده اند.
ضياءالحق مسوول تيم بند امير، در صحبت با آژانس پژواک گفت که تمامى بازيکنان شايستگى خود را نشان داده اند.
شبير نورى مسوول تيم سپين غر، به پژواک گفت که بهير محبوب بازيکن برجستۀ آنها که در اين رقابت ها خوب درخشيده بود، به تيم زير ١٩ سالان گرفته شد و اخيراً به رقابت هاى جام جهانى رفت.
موصوف گفت که رفتن بهير، بر تيم و بازيکنان آنها تاثير بد گذاشت، که در اثر آن آنها در بازى نهايى خوب ندرخشيده اند. در جريان رقابت هاى يادشده در بخش بيتينگ؛ بهير محبوب بازيکن سپين غر در هفت بازى پنج صد دوش و دو نيمه صد دوش انجام داد و در مجموع ١٠٩٦ دوش را انجام داد.
ضياءالحق بازيکن زون بند امير، در هشت بازى پنج صد دوش و دو صد دوش نيمه انجام داده و با داشتن ٩٠١ دوش مقام دوم گرفت. کريم صادق بازيکن زون بست با انجام دادن سه، صد دوش و پنج صد دوش نيمه، در هشت بازى مقام سوم را به دست آورد.
همچنان در بالنگ، ضياءالرحمن اکبر بازيکن مس عينک، وقار سلام خيل از بند امير، و ظاهر شيرزاد از زون سپين غر، ٥٥- ٥٥ بازيکن را از ميدان خارج کرده اند.