صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۱۹ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اسکی‌بازان آماتور بامیانی و رویای حضور در المپیک زمستانی ۲۰۱۸ کوریای جنوبی

اسکی‌بازان آماتور بامیانی و رویای  حضور در المپیک زمستانی ۲۰۱۸  کوریای جنوبی

زندگی سجاد حسینی یکی از دو نمایندهای که کمیته ملی المپیک افغانستان او را برای شرکت در المپیک زمستانی ۲۰۱۸ کوریای جنوبی نامزد کرده، «زمین تا آسمان» تغییر کرده است.
سجاد که ۱۳ سال عمرش را در مهاجرت سپری کرده میگوید آرزوهایی داشت که باید به آن دست پیدا میکرد. وقتی در ۱۹ سالگی پا به بامیان گذاشت، یک سال از راه افتادن اسکی بازی در کوهپایههای این ولایت میگذشت.
او شیفته جذابیت اسکی میشود و بدون آنکه تصور کند روزی برای شرکت در مسابقات المپیک نامزد خواهد شد، برای اولین بار در دامنه کوه بابا در مسابقات اسکی در سال ۲۰۱۲ شرکت کرد.
حالا او یکی از نامزدانی است که کمیته ملی المپیک افغانستان برای اولین بار در مسابقات المپیک زمستانی کوریای جنوبی معرفی کرده تا جای خالی افغانستان را، البته بدون توجه به نتایج آن پر کند.
احسان نیرو، سخنگوی کمیته ملی المپیک افغانستان میگوید علی شاه فرهنگ و سجاد حسینی برای حضور در رشته اسکی به المپیک ۲۰۱۸ زمستانی نامزد شدهاند.
او گفت این دو ورزشکار حالا در کشور سوئیس تمریناتشان را پیش میبرند و توقع میرود با آمادگی در مسابقات ۲۰۱۸ بیرق افغانستان را به اهتزاز درآورند.
این دو ورزشکار هم میگویند تلاش میکنند از هر راه ممکن، نام افغانستان درج جدول شرکت کنندگان المپیک زمستانی شود.
آنها برای نهایی شدن حضورشان در المپیک باید ده رقابت بینالمللی مقدماتی را بگذرانند که تاکنون پنج رقابت را گذراندند. در هر مسابقه فاصله آنها باید با نفر اول مسابقه کمتر و کمتر شود. اکنون تفاوت زمانی آنها به بیش از ده ثانیه میرسد و برای نهایی شدن حضورشان باید این فاصله به سه ثانیه برسد تا فدراسیون بینالمللی اسکی حضور آنها را تایید کند.
نود کشور برای شرکت در مسابقات المپیک، نامزدان خود را به این رقابتهای مقدماتی معرفی کردهاند.
سجاد میگوید: «برای مقام اول تا سوم مسابقات بامیان اسکی میکردم اما حالا برای افغانستان اسکی میکنم تا پیام روشنتری از این کشور به جهانیان بدهم. پیامی غیر از این که انتحار و انفجار با نام افغانستان گره خورده، پیام صلح.»
او اسکی را با ابتداییترین امکانات و با الهامگیری از اسکیبازان خارجی آغاز کرد، عضو تیم اسکی شده و حالا نامزد حضور در مسابقات المپیک ۲۰۱۸ است؛ مسابقاتی که نه تنها روی زندگی او تاثیر میگذارد بلکه برای افغانستان اهمیت زیاد دارد.
علی شاه فرهنگ، نامزد دیگر افغانستان در المپیک زمستانی ۲۰۱۸ است او میگوید در سال ۲۰۱۱ که برای اولین بار مسابقات اسکی در بامیان برگزار شد، خواست بختش را بیازماید.  او در مسابقات اسکی بامیان حریفان خارجی را عقب زد و جایگاه اول را از آن خود کرد.  علی، اسکی باز آماتوری است که حالا بر جای پای اسکیبازان حرفهای گذاشته و فراتر از بامیان حالا برای کشورش اسکی میکند.
علی و سجاد حالا زیر نظر مربیان حرفهای «شرکت ولکل» در شهر سنت مورتس سوئیس تمرین میکنند.
علی شاه فرهنگ که از خانوادهای فقیر از بامیان راهی این مسابقات شده، میگوید در حال حاضر تحت حمایت مالی شرکت ولکل سوئیس قرار دارند.
آنها میگویند راه رسیدن به المپیک زمستانی ۲۰۱۸ بدون حمایت مالی دولت برای این دو ورزشکار که درآمدشان نمیتواند مخارج خانوادههایشان را تامین کند، دشوار خواهد بود.
این دو ورزشکار در حالی برای حضور در مسابقات المپیک زمستانی تلاش دارند که ادارات ورزشی افغانستان درگیر جنجالهای داخلی خود است؛ کشمکشهایی که حتی ارگ ریاست جمهوری هم نتوانسته آنها را حل کند.
ورزش اسکی در افغانستان علاقمندان زیادی پیدا کرده است. این ورزش هر چند نوپا است و تا بدل شدن به ورزشی حرفهای زمان زیادی نیاز دارد.
بامیان خاستگاه اسکی افغانستان است که سالانه مسابقات اسکی را در زمستانها میزبانی میکند. حمایت از اسکی بازی در این ولایت همچنین تلاشی برای جلب گردشگران بیشتر بود. عطش اسکیبازی باعث شد که اسکی بازان از بامیان بیرون آیند، موانع را یکی یکی از سر راه بردارند و به درههای پرپیچ و خم پنجشیر بروند و حالا در سوئیس تلاش دارند به المپیک کوریای جنوبی برسند.