صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۵ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

خیز بلند غنا برای میزبانی جام جهانی ۲۰۳۸ فوتبال

خیز بلند غنا برای میزبانی جام جهانی  ۲۰۳۸ فوتبال

کشور غنا در برنامه ۴۰ ساله خود، گرفتن میزبانی جام جهانی ۲۰۳۸ را نیز قرار داد. این کشور قصد دارد برای میزبانی المپیک و جام جهانی دورههای بعد اقدام کند.
به نقل از سایت Inside the games ، برنامه توسعه کشور غنا نشان دهنده این است که این کشور آفریقایی برنامههای بلند پروازانهای برای آینده دارد.
مسئولان کشور غنا اعلام کردهاند که اوضاع مالی این کشور و زیر ساختهای موجود میتواند بر گرفتن میزبانی آنها تاثیرگذار باشد.
این کشور قصد دارد استادیوم جدیدی به نام استادیوم «ستاره سیاه» بسازد کند که اولین قدم برای گرفتن میزبانی خواهد بود. قرار است از بهترین تکنولوژیهای روز این در ساخت این استادیوم استفاده شود.
این استادیوم به شبکه راه آهن و شبکه جادهای کشور متصل خواهد بود و از سیستم انرژی خورشیدی در آن استفاده میشود.
در قاره آفریقا تاکنون تنها آفریقای جنوبی میزبان جام جهانی بوده است.