صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱ ثور ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تیم ملی کرکت به کشور بازگشت

تیم ملی کرکت به کشور بازگشت

تيم ملي کرکت افغانستان، پس از انجام شش مسابقة 20 آوره و يک روزة بين المللى با تيم ملى «ويست انديز»، ديروز به کشور بازگشت. در سه مسابقه 20 آوره، تيم ويست انديز پيروزى را از آن خود کرد؛ اما سلسله مسابقات يک روزه، مساويانه به پايان رسيد و طبق اصول بين المللى، جام مسابقات يک روزه از آن تيم ملي افغانستان شد.  ملى پوشان کشور، ظهر ديروز درحاليکه شمارى از مسوولان کرکت بورد، و علاقمندان کرکت و رسانه ها به استقبال شان به ميدان هوايى بين المللى حامدکرزى رفته بودند، به کشور بازگشتند.
اصغر ستانکزي کپتان تيم ملي، هنگام بازگشت به کشور، به رسانه ها گفت: «بازيکنان جوان در مسابقات يادشده، از خود شايستگي خوب نشان دادند و ما از اين مسابقات تجارب خوب آموختيم.» (پژواک)