صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳ ثور ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئال 1-1 اتلتیکو؛ گریزمان کابوس زیدان

رئال 1-1 اتلتیکو؛  گریزمان کابوس زیدان

رئال که تا دقيقه 85 با گل په په از اتلتيکو پيش بود، نتوانست از اين برتري استفاده کند و گريزمان همچون دربي سال گذشته در برنابئو گلزني کرد تا روخي بلانکوس ها يک امتياز شيرين از برنابئو دشت کنند.
رئال در خانه ميزبان اتلتيکو بود. صدرنشين لاليگا با يک بازي کمتر و دو بازي بيشتر از بارسا، نياز مبرمي به کسب سه امتياز بازي داشت و در سوي مقابل اتلتيکو نيز قصد داشت اين نبرد حيثيتي را به سود خود تمام کند تا همچنان رده سوم خود را تضمين شده داشته باشد.
رئال بر بازي مسلط شده بود و هر لحظه بوي گل مي داد. اين اتفاق نزديک بود رخ دهد و تقريبا يک گل به نام رونالدو در حال ثبت شدن بود اما ساويچ از روي خط دروازه و با اينکه شرايط متعادلي هم نداشت، توپ را راهي کرنر کرد. در اين صحنه رونالدو در مصاف تک به تک با گلر اتلتيکو توپ را از وي عبور داده بود و توپ در حال ورود به دروازه بود.
پيش از پايان نيمه اول، هر دو تيم صاحب يک موقعيت ديگر نيز شدند. ابتدا ضربه سر گرت بيل را اوبلاک به خوبي مهار کرد و سپس گريزمان که روي پاس اشتباه راموس صاحب توپ شده بود، با يک ضربه از بيرون محوطه جريمه به سختي دروازه رئال را تهديد کرد ولي ناواس با يک واکنش خوب توپ را به کرنر فرستاد.
در نهايت نيمه اول با تساوي بدون گل به اتمام رسيد.
نيمه دوم رئال بازي را هجومي آغاز کرد و از چپ و راست حملات متعددي در 5 دقيقه ابتدايي روي دروازه اتلتيکو تدارک ديد. روي يکي از اين حملات کريم بنزما روي ضربه سر رونالدو در چند قدمي دروازه توپ را به سينه اوبلاک کوبيد تا يک بار ديگر درخشش گلر اتلتيکو مانع به گل رسيدن رئال شود.
رئال سرانجام دقيقه 52 به حق خود رسيد و دروازه اتلتيکو را باز کرد.
کاشته ارسالي کروس را په په با ضربه سري تماشايي به زاويه مخالف اوبلاک زد تا حساب کار 1-0 شود.
کمي بعد کارواخال از درون محوطه جريمه بخت مناسبي به دست آورد ولي توپ را به آسمان کوبيد. اتلتيکو که به تدريج بر جريان بازي مسلط شده بود، دقيقه 60 تا آستانه زدن گل تساوي پيش هم رفت ولي ناواس در مصاف تک به تک با تورس توپ را با پا برگشت داد تا برتري رئال از دست نرود.
در حاليکه بازي به سود رئال در جريان داشت و خطر چنداني دروازه اين تيم را تهديد نمي کرد گريزمان روي يک تک موقعيت توانست دروازه رئال را باز کند. او پاس عالي کاراسکو را با يک شوت زميني وارد دروازه رئال کرد تا همه چيز برابر شود.