صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲ جوزا ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

چهل و ششمین دور مسابقات قهرمانی تکواندوی ای تی اف کلپهای شهر کابل تحت نام جام دوستی برگزار شد

چهل و ششمین دور مسابقات  قهرمانی تکواندوی ای تی اف کلپهای شهر کابل   تحت نام جام دوستی برگزار شد

شناسايي 30 چهره برتر به تيم منتخبه شهر کابل پايان يافت.
مسابقات تکواندوي I.T.F  روز پنجشنبه 26 حوت با شرکت 170 تکواندو کار از 11 کلپ 1 انجمن و سه ولايت تخار، غزني و ميدان وردک در جمنازيوم 2500 نفري رياست عمومي تربيت بدني وورزش کشور راه اندازي شد .
نادر وديد آمر تدوير مسابقات رياست تربيت بدني و ورزش افغانستان به خبرگزاري ورزشي افغانستان گفت : در پايان اين رقابت ها 30 تکدواندو کار برتر به تيم منتخب شهر کابل دعوت شدند .
هدف از برگزاري اين  مسابقات شناسايي چهره هاي بر تر و دعوت به تيم منتخبه شهر کابل عنوان شد  . به گفته آقاي ديد اين مسابقات طبق قوانين بين المللي تکواندو اي تي ايف در دو بخش مبارزه و اجراي فورم به مدت يک روز  براه انداخته شده بود.