صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲ ثور ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

میدان ورزشی کرکت به ارزش ٦٢ میلیون افغانی در خوست ساخته شد

میدان ورزشی کرکت به ارزش  ٦٢ میلیون افغانی در خوست ساخته شد

ميدان ورزشي کرکت با هزينه 62  ميليون افغاني در مرکز خوست اعمار به بهره برداري سپرده شد.
حکم خان حبيبي، والي خوست در مراسمي که به اين مناسبت با اشتراک هزارن تن تدوير يافته بود، گفت که اين ميدان ورزشي در 25 جريب زمين در مدت يک و نيم سال ساخته شده است.
موصوف افزود، ساخت اين ميدان که 62 ميليون افغاني هزينه برداشته، از سوي کشور آلمان پرداخت شده است. وي با بيان اين که ميدان ياد شده در يک وقت گنجايش پنج هزار تن را دارد، افزود که اين ميدان کوچک است و بايد وسعت داده شود و در کنار آن ايستگاه موتر، مسجد و ساير ضروريات در اين جا فراهم شود. والي مي گويد، جمع شدن مردم در اين ميدان، بيانگر آن است که در خوست امنيت تامين است، مردم اش از جنگ خسته اند و در جستجوي صلح دايمي اند. عاطف مشعل، رييس کرکت بورد در اين اجتماع تعهد نمود که تلاش مي ورزد تا اين ميدان را وسعت دهد.
به گفته او، برخي ضروريات اين ميدان ورزشي نيز آماده شده است.
بعد از افتتاح اين ميدان ورزشي، ميان بازيکنان تيم ملي و به همين ترتيب ميان بازيکنان 19 سال، مسابقه يک روزه نيز راه اندازي شد. خبرنگار پژواک مي گويد که به هزارها مردم در مراسم افتتاح اين ميدان اشتراک کرده بودند. (پژواک)