صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱ ثور ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مسابقات سنوکر درکابل آغاز گرديد

مسابقات سنوکر درکابل  آغاز گرديد

مسابقات سنوکر براي انتخاب تيم منتخب کابل، به هدف انتخاب چهره هاي برتر، ديروز از سوي فدراسيون سنوکر آغاز گرديد. مسوولان فدراسيون سنوکر مي گويند که در اين مسابقات، به شمول بازيکنان تيم ملي سنوکر،  68 ورزشکار شرکت ورزيده اند.
محمد عزيز عظيمي رييس فدراسيون سنوکر کميته ملي المپيک، به آژانس خبري پژواک گفت اين رقابت ها براي پنج روز ادامه مي يابد و از ميان ورزشکاران چهره هاى برتر، براي تيم منتخب کابل برگزيده مى شوند.
وي افزود: «اين مسابقات به کمک مالي کميته ملي المپيک راه اندازي شده و در ولايات نيز به زودي شاهد برگزاري چنين مسابقات براى شناسايى چهره هاى برتر براي اشتراک در مسابقات تيم ملي خواهيم بود.»
صالح محمدي يکي از قهرمانان بازي سنوکر و مربي اين مسابقات گفت نياز است تا براي رشد بازي سنوکر، همچو مسابقات برگزار گردد.
وي افزود که از طريق اين مسابقات، چهره هاي جديد  و برتر  براي تيم ملي جوانان و نوجوانان انتخاب مى گردند.
او گفت: «براي بهترشدن بازي سنوکر، نياز به مسابقات سرتاسري در کشور بود که شاهد آن استيم و اميدواريم تا ولايات نيز به زودي مسابقات شان را آغاز کرده و چهره هاي برتر شان را براي ما معرفي کنند.»
محمد معصوم يکتن از اشتراک کنندگان مسابقات سنوکر گفت که راه اندازي اين چنين مسابقات، ميتواند براي رشد و نهادينه شدن بازي سنوکر در کشور موثر و مفيد باشد. (پژواک)