صاحب امتیاز: داکتر حسین یاسا

مدیر مسوول: محمد رضا هویدا

چهارشنبه ۴ حوت ۱۳۹۵

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مراسم تحلیف و زمینه ای که فراهم نیست

-

در حالیکه تنها سه روز به مهلت تعیین شده برای برگزاری مراسم تحلیف رییس جمهور جدید باقی مانده است؛ هنوز هردوستاد انتخاباتی بر سرچگونگی حکومت وحدت ملی با هم چانه زنی می کنند و روند بازشماری و ابطال آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری لنگان لنگان به پیش می رود و تعیین این که چه روزی و چگونه نتیجه انتخابات ریاست جمهوری اعلان خواهد شد، سخت است.

رییس جمهور کرزی بارها با قاطعیت گفته است که مراسم تحلیف باید در وقت معینش برگزارش شود؛ اما سازمان ملل متحد گفته که تا یازدهم سنبله برگزاری مراسم تحلیف ناممکن است و از آقای کرزی خواسته است که این مهلت را تا نزدهم سنبله به تعویق بیاندازد.

هرچند ریاست جمهوری خواست سازمان ملل مبنی بر تعویق زمان تحلیف را تایید کرده اما تاهنوز نگفته که آیا رییس جمهور کرزی این تقاضا را پذیرفته است یا خیر؟ هنوز پروسه ابطال آرا تکمیل نشده و این روند تحت نظارت ناظران داخلی و بین المللی، بدون حضور ناظران هردو ستاد انتخاباتی به پیش می رود.

سازمان ملل گفته است که مطابق جدول زمانبندی آنها این پروسه تا نزدهم سنبله به اتمام می رسد و نتیجه نهایی تفتیش و بازشماری آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری اعلان خواهد شد. در حال حاضر هیچ کسی، نه مردم افغانستان و سیاسیون، نه نهادهای انتخاباتی  و نه هم سازمان ملل متحد و دیگر میانجیگران بین المللی نمی دانند که نتیجه انتخابات چه خواهد شد و چه زمانی مراسم تحلیف رییس جمهور جدید برگزار می شود.

آنچه مسلم است این است که هردو ستاد انتخاباتی تاکنون روی محورها و مولفه های نخستین و اولویه مشکل دارند و مدیریت این بحران از دست تمام مدیران بحران و بازیگران داخلی و خارجی این غائله خارج شده است. دیگر نه جان کری و دیگر مقام های غربی برای ختم غائله ی انتخابات و ایجاد تفاهم میان هردو ستاد کاری کرده می تواند و نه هم نهادهای انتخاباتی و دولت افغانستان. رهبران هردو ستاد به کمتر از راه یافتن به ارگ ریاست جمهوری و قبضه انحصاری قدرت قناعت ندارند و حلقه های اطراف و سخنگویان آن ها نیز سرگرم  تشدید بحران و انتشار سم بد بینی، خصومت و تفرقه در میان مردم افغانستان است.

آینده این وضعیت نامعلوم است. ستاد های انتخاباتی بیش از دوماه برای ختم ماجرا و حل اختلاف شان نتوانستند کاری کنند و نهادهای انتخاباتی عملا صلاحیت و اعتبار خود را از دست داده است، چه اطمینانی وجود دارد که تا نزدهم سنبله و ختم پروسه ابطال و بازشماری آرا، این بن بست حل خواهد شد و دو ستاد انتخاباتی در مورد حکومت وحدت ملی توافق خواهند کرد؟ اصلا چه تضمینی وجود دارد که ستاد های انتخاباتی نتیجه نهایی بازشماری و ابطال آرا را خواهد پذیرفت.

انتخابات تنها یک برنده دارد؛ اما هردو نامزد انتخابات خودش را پیروز قطعی و مسلم انتخابات می داند. اگر نامزدان دیدگاه مطلق شان به پیروزی در انتخابات را تغییر ندهند و اگر آنها قاعده بازی دموکراتیک را نپذیرند، امکان حل بحران و بازگشت به وضعیت عادی ناممکن است. با توجه به ذهنیت نامزدان و تیم های آنها، اعلان نتیجه انتخابات به خودی خود آفریننده بحران دیگر و تشدید کننده بن بست موجود است. چون هیچکدام انها قاعده بازی دموکراتیک را نپذیرفته و حاضر نیستند که شکست خود را بپذیرند.

دیدگاه شما