صاحب امتیاز: داکتر حسین یاسا

مدیر مسوول: محمد رضا هویدا

چهارشنبه ۴ حوت ۱۳۹۵

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

برنامه های که تصویر افغانستان را تغییر می دهد

-

افغانستان کشوری است که با سیمای جنگ، ترور و انتحار به جهانیان معرفی شده است. شاید همه روزه افغانستان تیتر رسانه های بین المللی باشد؛ اما نه از وجه مثبت، ابتکار و پیشرفت بلکه این یکسره دهشت و وحشت است که از این جغرافیا همه روزه به سر خط خبرهای رسانه های جهانی مخابره می گردد.

در داخل هرچند که مردم این کشور اکنون به جنگ، ترور و خشونت عادت کرده و رویداد های مرگبار تروریستی به حوادث روز مره زندگی آنها بدل شده؛ اما همین تصویر هیجانی نیز برای مردم خسته کننده شده است.  باید این وجهه خسته کننده برای مردم افغانستان با ابتکارات و برنامه های فرهنگی و هنری تلطیف شود. شکستن این وجهه افغانستان، می تواند امید، انگیزه ی کار و تلاش و اعتماد به نفس را در مردم تقویت کند. با این که افغانستان جغرافیای فاجعه است؛ اما در این جغرافیا سوژه های مثبت زندگی نیز فراوان وجود دارد ولی متاسفانه در التهاب جنگ و ترور فراموش شده است.

یادآوری و تجلیل از دست آوردها و ابتکارات مردم در عرصه های مختلف، تدویر برنامه های فرهنگی و هنری و بازتاب جنبه های مثبت زندگی مردم،  پرورش و نمایش استعداد های نسل نو و صدها مورد دیگر همگی می تواند سوژه های مثبت زندگی مردم در این کشور باشد. برگزاری حشن "انگور" در ولایت هرات که روز گذشته برگزار شد، یکی از نمونه های خوب است.

این جشن به هدف استقبال از تلاش های باغداران و تشویق مردم به ایجاد فضای صلح و دوستی راه اندازی شد و در آن 30 نوع انگور که همگی از تاکستان های هرات جمع آوری شده بودند، به نمایش گذاشته شد. تا دیروز اختطاف، تجاوز جنسی و ناامنی تنها تصویر هرات در ذهن مردم افغانستان بود؛ اما جشن انگور نشان داد که هرات شهر انگور های رنگی است و تاکستان های این ولایت، پرورش دهنده بهترین انگور برای شهروندان افغانستان می باشد. بدون تردید، نمایشگاه انگور تصویر هرات را در ذهن آنانیکه تصاویر این نمایشگاه را از طریق رسانه های دیدند، تغییر داد و به همان میزان امید را در دل آنها زنده کرد. هریک از ولایت های افغانستان چنین ظرفیت های دارد و می تواند موضوع یک جشن دیدنی برای مردم باشد.

در این میان برخی اقلام زراعتی کمتر شناخته شده نظیر زعفران، بیشتر نیاز به معرفی دارد و باید برنامه های دیگری برای معرفی این محصول به دهاقین و شهروندان افغانستان نیز برگزار شود. رسانه ها، نهادهای مدنی و دولت باید در این راستا پیش قدم شود. افغانستان از حاصلات زراعتی مرغوبی برخوردار می باشد. میوره های تازه و خشک افغانی که از کیفیت بالای برخوردار می باشد با قیمت های گزاف در بازارهای جهانی به نام دیگر کشورها صادر می شود.

نیاز است که حاصلات زراعتی افغانستان برای مردم و بازارهای خارجی معرفی گردد.  تدویر این گونه برنامه ها و نمایشگاه از یک سو داشته های زراعتی هر ولایت را به مردم و بازارهای جهانی معرفی کند و از سوی دیگر دهاقین را به کار و تلاش بیشتر تشویق می کند. افزون برآن، تدویر این گونه برنامه ها با پیام و شعار صلح، انگیزه صلح خواهی را در مردم بیشتر کرده و نفرت، کینه و خشونت طلبی را از دل ها می زداید.

دیدگاه شما