صاحب امتیاز: داکتر حسین یاسا

مدیر مسوول: محمد رضا هویدا

چهارشنبه ۴ حوت ۱۳۹۵

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

حزب اسلامی و تقلای سهیم شدن به قدرت

-

اخیرا زمزمه های مبنی بر بازگشت گلبدالدین حکمتیار به کابل و اعلام آمادگی این حزب برای مذاکره با دولت آینده افغانستان سر زبان ها افتاده است. یکی از سخنگویان این حزب در مصاحبه با بی بی سی گفته است در صورتیکه شرایط این حزب (خروج کامل نیروهای خارجی از کشور) پذیرفته شود این حزب دفتر سیاسی خود را در کابل باز خواهد کرد و با دولت جدید افغانستان همکاری می کند.

حزب اسلامی از گروه های عمده مخالف مسلح دولت افغانستان و از متحدین اصلی طالبان در جنگ ده ساله علیه حکومت افغانستان و نیروهای خارجی می باشد. آنها نبردهای زیادی را با نیروهای امنیتی افغانستان و سربازان ناتو در نقاط مختلف کشور انجام داده است.

مسئولیت اکثر یورش های مسلحانه بر تاسیسات دولتی و خارجی در کابل و ولایات را این گروه به عهده گرفته و در کشتن و اختطاف سربازان داخلی و شهروندان خارجی دست کمی از طالبان نداشته است. هنوز هم جنگجویان مسلح این گروه در نقاط مختلف کشور، علیه حکومت افغانستان و نیروهای خارجی می جنگند و عملیات های تخریبی و دهشت افگنی را سازمان دهی و اجرا می نمایند.

از نظر ظاهری تمایز روشنی میان جنگجویان حزب اسلامی و طالبان وجود ندارد؛ تاکتیک و استراتژی جنگی و برخورد آنها با مامورین دولتی و شهروندان خارجی یکسان می باشند. اما این دو گروه یکسان و متحد؛ اما خیلی نزدیک و بدون مساله نیز نیستند. تفاوت های فکری و سیاسی زیادی میان اعضا و رهبران این دو گروه وجود داشته و هر از چندگاهی در موضوعات مختلف خطوط تفاوت و اختلاف ها خودش را برجسته می نمایند. در چند سال گذشته چندین بار نظامیان طالبان و حزب اسلامی در نقاط مختلف کشور باهم در گیر شدند و چندین تن از جنگجویان همدیگر را کشتند. در پروسه مصالحه نیز این دو گروه به عنوان دو بازیگر رقیب، بصورت جداگانه روند مذاکرات صلح را تعقیب نموده و هرکدام تلاش می نمایند امتیاز های سیاسی بیشتری را از حکومت افغانستان و جامعه جهانی کسب نمایند.

تفاوت دیدگاه ها و اختلاف های سیاسی رهبران آنها در پروسه مصالحه و سایر روند های سیاسی کشور نیز هر از چندگاهی در رسانه ها درز نموده و علاوه برآن مذاکره کنندگان آنها از کانال های مختلف با حکومت افغانستان و جامعه جهانی در تماس می باشند.

هرچند جنگجویان آنها با القائات ایدئولوژیک و عملیات های انتحاری ترغیب و توجیه می شوند؛ اما رهبران آنها بوضوح بدنبال کسب امتیاز های سیاسی هستند. رهبران حزب اسلامی نیز مانند طالبان در تمامی بحث ها و روند های مهم سیاسی نظیر روند صلح، انتخابات، موافقت نامه امنیتی با آمریکا و سایر روند های مهم ملی سیاسی تلاش و تقلی کرده اند که جایگاه و سهم بیشتری را بدست آورند. این حزب در انتخابات از نامزد مشخصی اعلام حمایت کرد و اکنون در دولت جدید نیز می خواهد سهمی داشته باشد. اعلام آمادگی این حزب برای بازگشت به قدرت و مذاکره با دولت جدید و بازگشایی دفتر سیاسی در کابل زیاد سخن دور از انتظار و غیرمترقبه نیست. این حزب در هر شرایط و هر فصلی، راه ها و ابزارهای لازم را برای سهیم شدن به قدرت سیاسی دنبال می کند. همانطوریکه در بخش نظامی نیز کاربست های لازم را برای کسب امتیاز های بیشتر به کار می بندند. آنها می خواهند ضمن اینکه موضع خود در جنگ مسلحانه را تداوم دهند، از ابزار های سیاسی رسیدن به قدرت نیز غافل نباشند.

دیدگاه شما