صاحب امتیاز: داکتر حسین یاسا

مدیر مسوول: محمد رضا هویدا

چهارشنبه ۴ حوت ۱۳۹۵

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تاخیر خسته کننده در بازشماری آرا

-

قرار بود روند بازشماری آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در طول سه هفته تکمیل و نتیجه ‌ی آن به مردم افغانستان اعلام شود؛ اما اکنون با گذشت بیش از دو هفته کار بازشماری آرا در مراحل نخستینش قرار دارد و تیم ‌های انتخاباتی هر روز با ایجاد مزاحمت و مشکل در جریان بازشماری آرا، باعث توقف این روند می‌ شوند. اکنون به نظر می‌ رسد که این پروسه روزها و هفته ‌ها از آن ‌چه که وعده داده شده بود، طول خواهد کشید و مردم افغانستان باید هفته‌ ها و ماه‌ های بیش‌ تری را در آشفتگی، اضطراب و سراسیمگی ناشی از جدال ناتمام سیاسیون سر کنند. جنجال‌‌ های انتخاباتی ماهیت سیاسی دارند. روند بازشماری آرا میکانیسم سیاسی برای رفع بن ‌بست انتخاباتی است که برمبنای یک توافق سیاسی میان هردو نامزد انتخابات استوار است. روند بازشماری آرا خارج از روند اصلی و قانونی روند برگزاری انتخابات بوده و هیچ جای ‌گاهی در قانون اساسی و قوانین انتخابات کشور ندارد. در حال حاضر انتخابات ریاست جمهوری از روند اصلی و قانونی‌ اش منحرف شده و اکنون در مسیر غیرقانونی سرگردان است. هرگونه مشکل و اختلاف نظر تیم‌ های انتخاباتی در جریان بازشماری آرا و تفتیش صندوق‌ ها، اختلاف سیاسی بوده و هیچ‌ گونه راه و ریشه ‌ای در قوانین کشور ندار‌د. از این ‌رو، حل اختلاف‌ های تیم ‌های انتخاباتی در جریان بازشماری آرا، دشوار است و حفظ ثبات در روند طبیعی این پروسه دشوار‌تر از آن‌. مشکل اصلی عدم اراده سیاسی در تیم ‌های انتخاباتی برای رفع بن‌ بست انتخاباتی و خاتمه یافتن ماجرا است. هردو تیم انتخاباتی با نگاه مطلق و فزون‌ خواهانه به نتیجه‌ ی انتخابات می ‌نگرند. علی‌ رغم میانجی‌ گری‌ ها و گفت ‌و گوهای داخلی و بین‌المللی و با وجود امضای توافق‌ نامه ‌ی سیاسی میان هردو تیم انتخاباتی، هنوز هم هریک از نامزدان به کمتر از پیروزی و رفتن به ارگ ریاست جمهوری قناعت ندارند. توافق سیاسی‌ ای که میان آن‌ها امضا شده نیز سست و تعهد نامزدان به رعایت مفاد این توافق نیز متزلزل به نظر می ‌رسد. با گذشت بیش از دوهفته از امضای توافق ‌نامه و علی‌ رغم شروع پروسه ‌ی عملیاتی آن، هنوز هم تیم‌ های انتخاباتی زبان مشترکی در مورد محتوای حقیقی آن پیدا نکرده‌ اند. در حالی که دسته ‌ی اصلاحات و هم‌ گرایی و برخی از اعضای دسته ‌ی تحول و تداوم از حکومت مشارکتی سخن زده و پست ریاست اجرایی را تأیید می ‌کنند؛ اما برخی از سران تیم تحول و تداوم حکومت مشارکتی را رد کرده و گفته ‌اند که انتخابات تنها یک برنده دارد و تیم بازنده باید اپوزیسیون باشد.

هرگونه مشکلی که در روند بازشماری آرا پیش می ‌آید، ماهیت سیاسی داشته و باید با میکانیسم ‌ها و ابزار‌های سیاسی حل شود. دست و پای قانون در این مورد بسته است و نمی‌ توان راه ‌حل مشکلات و اختلافات را در سطرهای قوانین کشور جست‌ و جو کرد. اراده‌ ی صادقانه‌ ی تیم ‌های انتخاباتی برای حل این بحران، تنها راه‌ حل اختلافات و به نتیجه رسیدن روند بازشماری آرا‌ست. تیم ‌های انتخاباتی نباید بیش از این مردم را در التهاب و آشفتگی‌ های سیاسی نگهدارند و عادلانه نیست که دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری، کشور و مردم را برای ماه‌ ها گروگان فزون ‌طلبی ‌ها و قدرت ‌طلبی ‌‌شان نگه دارند. مردم از طولانی شدن بن‌ بست انتخاباتی به ‌شدت خسته شده و برای رفع بن‌ بست و اعلان نتیجه ‌ی نهایی انتخابات ریاست جمهوری، ثانیه‌ شماری می‌ کنند. تداوم این وضعیت کشور را به ورطه ‌های فقر، آشفتگی، خصومت و ناامنی ‌های بیش‌ تر سوق خواهد داد.

دیدگاه شما