صاحب امتیاز: داکتر حسین یاسا

مدیر مسوول: محمد رضا هویدا

پنجشنبه ۲۸ جدی ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

آیا مردم فراه گناه کار اند ؟

-

نویسنده : صادق احمدی

چندی قبل آوازه و دروازه شد، که در مربوطات ولایت میدان وردک تعدادی از هموطنان ما توسط نیرو های ویژه مستقر در آنولا مورد اذیت وآزار قرار گرفته و حتی بعضی شان به جا های نا معلوم برده شده اند که ازسرنوشت مرگ وزندگی شان ، نشانی در دست نیست و پیرامون آن زمزمه های گلو گیر محلی نسج یافت و آرام آرام قوام پیدا کرد و سر انجام سبب اعتراضات مردمی علیه نیروه های ویژه از طرف اهالی آنولا گردید و از میدان وردگ شروع و بالاخره تا دروازه های خانه ملت به شهر کابل کشانیده شد و مردم به این ارتباط به مراجع تصمیم گیر خواسته های خود ابراز نمودند که در نهایت فیصله بعمل آمد ، تا نیرو های ویژه ، ولایت میدان وردگ را ترک گویند و تا سرحدی جدی گرفته شد که قرار بود مناسبات دولت را با نیرو های بین المللی خدشه دار سازد و تظاهرات مردم چنان در این راستا به دل همگان تاثیر انداخته بود که در ارتباط موضوع روزی موعظه خطیب مسجد شریف وجامع پل خشتی را در نماز جمعه شاهد بودم که با چه شور و اشتیاقی در مورد خروج نیرو های ویژه از میدان وردگ به تبلیغ مصروف بود که تصور می شد در متجاوز خواندن شان قریب بود با نماز گزاران یکجا بعد از ادای نماز راهی جبهات جهاد گردد و چنان واکنش تند وتیز از خود نشان میداد که بالای انتحار وانتحاری ها تا حال نداده است .

گفتنی است که نیرو های ائتلاف بین المللی به رهبری امریکا به اساس فیصله شورای امنیت سازمان ملل متحدغرض مبارزه علیه تروریزم به کشور ما آمده است و در این راستا تلاش شباروزی را به خرچ میدهند تا در ماموریت شان موفق بدر آیند و علاوه از اجرای وظایف امنیتی وعملیاتی در افغانستان روشن است که اسامه بن لادن رهبر شبکه تروریستی القاعده را درنزدیکی اسلام آباد نابود کرد ، اللیبی و دیگر همکاران اسامه را در آنطرف خط دیورند ، سراج الدین حقانی را در قرارگاهش و دها والی و ولسوال نامنهاد طالبان را در گوشه وکنار ، مولوی فقیر محمد رهبر طالبان پاکستانی را در مربوطات ولایت جلال آباد و همین اکنون ولسوال نامنهاد طالبان باشش تن از افرادش در ولسوالی چمتال ولایت بلخ نابود گردید که نتایج کاری آنها باعث جلوگیری از موجودیت جبهات معین ، اکتیف وفعال تروریستان در اطراف واکناف کشور میباشد که گاه گاهی حتی از طیارات بدون سرنشین وعملیات آن هم عکس العمل هایی دیده شد که گویا سبب مرگ تعدادی از افراد ملکی در محل گردیده و مردم آن به اعتراضات دست میزنند وبا ابراز مخالفت های شان خواهان  توقف بمباران اهداف میگردند و در حال حاضر که در ولسوالی شیگل ولایت کنر یک عملیات مشترک نیرو های امنیتی افغان و نیرو های خارجی پنج مخالف مسلح که بد بختانه یازده کودک معصوم ، از جمله وابستگان افراد مسلح طالبان میباشند فدای خواستها واهداف تروریستیپدران خویش گردیده به شهادت رسیدند به گفته ((عبدالظاهر ولسوال شیگل که خانه علی خان یک فرمانده محلی طالبان مورد هدف قرار گرفت که علاوه از اعضای مهم طالبان ، افراد خانواده شان نیز کشته شده ولی تظاهر کنندگان خشمگین جنازه های قربانیان را روی شانه های خود به مقر ولسوالی شیگل انتقال میدهند و در مقابل عملیات نیرو های افغان از خود واکنش نشان داده اند)).

این حادثه در حالی بوقوع می پیوندد که در ولایت فراه به تعداد نه (9) تن از انتحاری ها ( خودکش ) که با واسکت ها وحمل مواد انفجاری درمرکز ولایت وحشیانه با انتحار خود به قتل و کشتار افراد ملکی مظلوم بیگناه مبادرت میورزند و در اثر آن تعدادی از هموطنان فراهی ما شهید و عده ای دیگر از آنها به بیمارستان ها انتقال میگردند که این عمل زشت وناروا را سخنگویان گروه متحجر طالبان کار خود میدانند . شاید قربانیان حادثه فراه بی پناه هایی بوده باشند که احساس وعاطفه هیچ ذیروح که به نام انسان در این کشور زیست دارند بر نه انگیخته که هموطنی از نام ملا ویا عالم دین و یا دیگران دل شان به حال آن بی پناهان بسوزد و انزجار خود را علیه آنان ابراز دارد و یا هموطنان ما در ولایت فراه گناه کار بودند؟

دیدگاه شما