صاحب امتیاز: داکتر حسین یاسا

مدیر مسوول: محمد رضا هویدا

جمعه ۳۰ سرطان ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

شهر غزنی؛ پایتخت فرهنگی ای که آماده نیست

-

ماه های اندکی تا زمان اعلان رسمی شهر غزنی به  عنوان پایتخت فرهنگی جهان  اسلام باقی مانده است؛  غزنی باید خودش را برای پذیرایی از مهمانان بی شمار از سراسر جهان اسلام اعم از دانشمندان، محققین، جهان گردان، سیاسیون، دانشجویان و هنرمندان آماده کنند که برای  تدویر کنفرانس ها، سمینار  ها و نمایشگاه ها در پایتخت فرهنگی جهان اسلام خواهند آمد. اما این شهر، هنوز از اولیه ترین امکانات مدرن  رهایشی برخوردار نبوده و دارد با مساله امنیت دست و پنجه نرم می کنند. سه سال زمان برای آماده سازی غزنی به آخر رسید، اما هنوز چهره جنگ دیده و قحطی زده غزنی شسته نشده است.

اعلان شهر غزنی به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام از سوی سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی سازمان کنفرانس اسلامی، آیسسکو؛ فر صتی بود برای زدودن غبار رخوت چندین قرنه از چهره این شهر و فرصتی برای دمیدن نفس تازه بر پیکر مرده آن. اعلان غزنی به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام فرصت های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بی شماری را پیش روی این شهر و شهروندان آن می توانست، قرار دهد.

اما بهره برداری از این فرصت ها نیاز به مسئولیت پذیری و توجه مسئولان دولتی در مرکز و ولایت غزنی داشت که متاسفانه  وجدان مسئولیت پذیری در حکومت افغانستان وجود ندارد. در زمینه بازسازی شهر و بناهای باستانی تلاش درخوری صورت نگرفته است. بازسازی بسیاری از بناها تکمیل نشده و حتی بسیاری دیگر در فهرست بازسازی قرار نگرفته اند. در بخش بازسازی جاده ها و سایر اماکن شهری که شهر غزنی به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام به آنها نیازمند است، کار مناسبی صورت نگرفته است. بودجه های بازسازی در گیرودار پروسه فساد اداری به جای آنکه برای بازسازی شهر و اماکن باستانی غزنی هزینه گردد، به کام دلالان و فرصت طلبان رفت.

در بخش امنیت که اولیه ترین و اساسی ترین نیاز برای پایتخت فرهنگی شدن و پایتخت فرهنگی ماندن غزنی برای جهان اسلام است، غفلت شده است؛ تا بدانجا که امروز ولایت غزنی در ردیف ناامن ترین ولایات کشور قرار داشته و در بسیاری از ولسوالی های آن رسما گروه های شورشی حاکم بوده و حتی شهر غزنی نیز از ناامن ترین شهرهای کشور است.

حال پرسش این است که آیا غزنی آمادگی آن را دارد که مسئولیت بزرگ پایتخت فرهنگی جهان اسلام را بدوش کشد و اگر این آمادگی وجود ندارد تقصیر آن به دوش کیست؟ آیا کسی در برابر این همه فرصت سوزی ها باید به مردم افغانستان و شهروندان غزنی پاسخگو باشد یا نه؟ چه مدت طول خواهد کشید که بار دیگر چنین فرصت بزرگی برای غزنی و غزنویان میسر گردد؟ اکنون غزنی مانده با زمان اندک و کارهای بسیار، مردم ناامید و سرنوشت نامعلوم. حداقل تنها چیزی که روشن است،  این است که غزنی نمی تواند در فرصت زمانی پیشرو، از جایگاه خود به گونه شایسته تجلیل کند.

اگر چشم از فاکتور ناامنی برگرفته و بپذیریم که نیروهای امنیتی بسیج می شوند تا زمینه های امنیتی را برای پذیرایی از مهمانان در شهرغزنی فراهم می کند، آیا تاسیسات لازم، خدمات مدرن رهایشی، هوتل ها و تالار های عمومی برای پذیرایی از مهمانان و برگزاری مراسم ها در شهر غزنی ساخته شده است؟ مشخص است که شهر غزنی فعلا ظرفیت پذیرایی از مسافرین و مهمانان عادی را ندارند؛ چه رسد به اینکه از مهمانان خارجی از سراسر جهان پذیرایی کند.

دیدگاه شما