صاحب امتیاز: داکتر حسین یاسا

مدیر مسوول: محمد رضا هویدا

جمعه ۲۹ جدی ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

جلوه های تازه یک واقعیت پنهان

-

جان سوپکو، بازرس خاص سنای آمریکا در امور بازسازی و نظامی افغانستان در گزارشش از واقعیت های تکاندهنده ای فساد در پروژه های توسعوی ایالات متحده برای بازسازی و امور نظامی افغانستان پرده برداشته است. آقای سوپکو گفته است که بیشتر پایگاه های که برای نیروهای امنیتی افغانستان ساخته شده، معیارهای لازم را نداشته و میلیون ها دالر در ساخت این پایگاه ها حیف و میل شده است.

وی پنتاگن و اداره توسعه بین المللی ایالات متحده را متهم به بی برنامگی بلند مدت و نداشتن پلان استراتژیک در زمینه بازسازی و امور نظامی افغانستان کرده و گفته است که حداقل بیش از چهارصد میلیون دالر تنها در سال مالی 2011 به دلیل ضعف در برنامه ریزی، نظارت و اجرا حیف و میل شده است.

یافته های این گزارش واقعیت تازه ای نیست ولی بدون شک جلوه های تازه و زوایای جدیدی از هیولای فساد اداری افغانستان را باز گو می کند. واقعیت هایی که سال ها در پناه مصلحت ها، سستی و غفلت آمریکایی ها و حکومت افغانستان پنهان مانده و فرصت های زیاد افغانستان را هدر داده است.

فساد اداری در افغانستان دو جنبه دارد؛ فساد در ادارات دولتی افغانستان که شامل اختلاس، رشوت، ناکارآمدی، سستی و رخوت مامورین دولت افغانستان می باشد و فساد در انجوها و موسسات خارجی که کمک های جامعه جهانی به افغانستان را به مصرف می رسانند.

جنبه اول، بیش از ده سال است که در موردش گفته شده و با آن مبارزه می شود؛ اما جنبه دوم، تنها دو بار مورد بررسی سطحی قرار گرفته و در موردش گزارش منتشر می شود که هر بار واقعیت های تکاندهنده را از عمق فساد در این ادارات پرده برداشته است. مورد اول، سال گذشته پنتاگن و وزارت خارجه آمریکا قرارداد ها و پروژه های توسعوی ایالات متحده با نیروهای امنیتی افغانستان را بررسی کرد که معلوم شد ده ها میلیون دالر از سوی شرکت ها و نظامیان آمریکایی در افغانستان اختلاس شده است.

این گزارش ها نشان می دهد که میزان فساد اداری در انجوها و نیروهای خارجی در افغانستان به مراتب عمیق تر از ادارات افغانستان می باشد. در ده سال گذشته، مبارزه با فساد اداری به عنوان یک اولویت مهم دولت افغانستان و جامعه جهانی، در مسیر نادرستی حرکت کرده است و در این مسیر اشتباه، بیشتر از دولت افغانستان آمریکا و جامعه جهانی مقصر می باشد.

بیشترین توجه و تلاش ها روی ادارات افغانستان متمرکز شد و از جنبه دیگر این پدیده که مبالغ به مراتب بیشتر را غرق کرده است، غفلت صورت گرفت. در این مدت ایالات متحده بیشتر با پدیده فساد برخورد سطحی و در مواردی نیز سیاسی کرد و هیچگاه به عنوان یک اولویت جدی این پدیده را مورد توجه قرار نداد.

کمک های ایالات متحده آمریکا در افغانستان شدیدا نیاز به بررسی های جدی داشت و می بایست این امر سال ها پیش و همگام با تلاش های داخلی مبارزه با فساد در افغانستان به پیش برده می شد. امروز نارضایتی از موثر نبودن کمک های توسعوی ایالات متحده به افغانستان، سراسر آمریکا را فراگرفته به نحوی که حتی کاخ سفید را در سیاست خارجی اش در افغانستان با چالش مواجه ساخته است؛ به نظر می رسد که این گزارش بر افکار عمومی آمریکا در مورد کمکهای این کشور به افغانستان نیز تاثیر خواهد گذاشت و اعتبار کاخ سفید را در نظارت و مدیریت هزینه های جنگ و بازسازی افغانستان لطمه خواهد زد.

دیدگاه شما