صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۴ ثور ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مقالات تحلیلی روی مسایل روز در افغانستان

در برابر مخالفان مکتب و معارف کشور چه باید کرد؟!

در برابر مخالفان مکتب و معارف کشور چه باید کرد؟!

شنبه 14 دلو 1391 -

در روز های اخیر مخالفان مکتب و معارف در کشور علاوه بر آنکه یک باب مکتب را در ولسوالی وایگل ولایت نورستان به آتش کشیدند آمر نظارت ریاست معارف ولایت ننگرهار، در ولسوالی نازیان این ولایت، را نیز آماج حمله قرار داده و به قتل رساندند. محمد آصف شینواری سخنگوی ...ادامه مطلب ←

عوامل خشونت علیه زنان

عوامل خشونت علیه زنان

شنبه 14 دلو 1391 -

در افغانستان حقوق زن از گذشته های دور پایمال می شد و زن به عنوان جنس دوم در برابر مرد محسوب می شد اما در دهه جدید که نظام دموکراتیک شد و پشتوانه قدرت های بزرگ جهان را با خود داشت ...ادامه مطلب ←

سر انجام گفتگو های صلح

سر انجام گفتگو های صلح

پنج شنبه 12 دلو 1391 -

شورای عالی صلح دو سال است برای مذاکره با گروه های مخالف دولت و آوردن آنها بر سر میز مذاکره ایجاد شده است. ریاست این شورا را برهان الدین ربانی بدست داشت و مردی که در عالم سیاست افغانستان شناخته شده بود. پارسال این مرد کهنه کار و حامی و ...ادامه مطلب ←

آیا راهی بسوی مذاکره و صلح است ؟

آیا راهی بسوی مذاکره و صلح است ؟

چهار شنبه 11 دلو -

ایجاد صلح و امنیت در کشور، از اهداف دیرینه مردم ما محسوب می‌گردد. به‌ویژه اینکه طی سه دهه کشمکش و بحران، شیرازه زندگی و امید به زندگی در جامعه ما به آخرین نقطه‌های خود رسیده بود. اما با اینکه با حمایت جامعه بین المللی به حاکمیت سیاه طالبان خاتمه داده ...ادامه مطلب ←

ضرورت بازنگری در ساختارهای امنیتی کشور

ضرورت بازنگری در ساختارهای امنیتی کشور

چهار شنبه 11 دلو -

در روزها و هفته های اخیر مخالفان مسلح توانستند حملات مرگباری را علاوه بر کابل پایتخت در چندین شهر مهم دیگر کشور از جمله قندهار، قندوز و مزار شریف طراحی و اجرا نمایند که در نتیجه آن ...ادامه مطلب ←

انتخابات و مشارکت سیاسی مردم

انتخابات و مشارکت سیاسی مردم

سه شنبه 10 دلو 1391 -

دموکراسی یکی از مهمترین و بهترین نظام های سیاسی است که بشر تا اکنون تجربه کرده است. واژه دموکراسی از اصطلاح یونانی دموکراتیا ریشه گرفته است، که از دو قسمت دموس(مردم) و کراتوس ...ادامه مطلب ←

کارویژه های انتخابات در سیستم های سیاسی

کارویژه های انتخابات در سیستم های سیاسی

یک ‏شنبه 8 دلو 1391 -

دموکراسی در عمل به معنای مشارکت و رقابت سیاسی شماری از گروه ها و منافع سازمان یافته به منظور تصرف قدرت سیاسی و اداره کشور بر حسب سیاست ها و مواضع هر یک از آن گروه هاست، در آن صورت احزاب سیاسی و انتخابات کانون و هسته اصلی زندگی ...ادامه مطلب ←

تجاوز جنسی و عملکرد ضعیف دولت

تجاوز جنسی و عملکرد ضعیف دولت

چهار‏شنبه 4 دلو 1391 -

ماه قبل تجاوز گروهی به یک زن در کشور هند در صدر اخبار جهان قرار داشت و مردم هند نیز با برگزاری تظاهرات و تجمعات وسیع نشان دادند که از این حرکت به جوش و خروش آمده و جامعه هند به شدت از ...ادامه مطلب ←

بودجه ای که مهر تایید خورد

بودجه ای که مهر تایید خورد

سه‏ شنبه 3 دلو 1391 -

بر بنیاد گزارش‌های نشرشده مجلس نمایندگان بودجه ملی سال 1392 را که بالغ بر سه‌صدوپنجاه‌وچهارمیلیارد افغانی شامل بودجه‌ی عادی و انکشافی می‌شود، روزیکشنبه هفته روان به تصویب ...ادامه مطلب ←

اقتدار نیروهای مسلح و تضعیف جبهۀ ترور و خشونت

اقتدار نیروهای مسلح و تضعیف جبهۀ ترور و خشونت

سه‏ شنبه 3 دلو 1391 -

در روزهای اخیر قوای مسلح افغانستان با راه اندازی عملیات های تصفیویی در نقاط مختلف کشور توانسته اند امنیت بهتر شهروندان را تامین و مخالفان مسلح را از این مناطق پاکسازی نماید. طبق گذارشها ...ادامه مطلب ←

چشم انداز آیندۀ افغانستان پس از 2014

چشم انداز آیندۀ افغانستان پس از 2014

دو‏شنبه 2 دلو 1391 -

بسیاری بر این باور اند که طرح خروج آمریکا از افغانستان پس از 2014 جدی است و این کشور همانگونه که عراق را بدلیل عدم پذیرش شرائط این کشور برای ادامه حضور در عراق نپذیرفتند، افغانستان را نیز در شرائط مشابه ترک خواهد گفت. اما شواهد و قرائن موجود در ...ادامه مطلب ←

برداشت نادرست از سیاست و سیاست زدگی!

برداشت نادرست از سیاست و سیاست زدگی!

دو‏شنبه 2 دلو 1391 -

هر چند براساس تعریف ارائه شده موضوع سیاست در تمام شئونات زندگی اجتماعی و فردی دخیل می باشد. در واقع نفس زیستن بصورت جمعی و فردی بگونه ای است که مرتبط با مولفه های بسیاری ...ادامه مطلب ←

محرک های اساسی توسعه یافتگی

محرک های اساسی توسعه یافتگی

پنج شنبه 28 جدی 1391 -

اگر مهمترین موضوع روابط بین الملل تا پایان جنگ جهانی دوم موضوع جنگ و صلح بود، با مشاهده و دقت عملی به نظر می­رسد که اساسی­ ترین موضوع نیمه دوم قرن بیستم و قرن بیست و یکم برای ...ادامه مطلب ←

سطح پایین  شادی در جامعه

سطح پایین شادی در جامعه

پنج شنبه 28 جدی 1391 -

اتفاقات زیادی در یک جامعه باعث می شود که احساس مسرت و شادی و نشاط به وجود بیاید و حداقل به مدت کوتاهی هم که شده مردم غم هایشان را فراموش کرده و به لحظات اندک شادی دل خوش ...ادامه مطلب ←

صفحه نخست صفحه قبلی