صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۷ حوت ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مقالات تحلیلی روی مسایل روز در افغانستان

عادی پنداری کشتار و مرگ احساسات در افغانستان

عادی پنداری کشتار و مرگ احساسات در افغانستان

پنج شنبه 16 سرطان 1390 -

بیش از سه دهه است که مرگ، خون و پولاد در زندگی افغانها خانه کرده و هر شب و روز، شاهد بخون غلطیدن ده ها انسان بی گناه این سرزمین می باشیم. درست باشلیک نخستین گلوله های رژیم کودتایی نورمحمد ترکی که برحیات حکومت داوود خان فرود آمد به عنوان نقطه ...ادامه مطلب ←

عقب مانده یا  عقب نگهداشته شده؟

عقب مانده یا عقب نگهداشته شده؟

پنج شنبه 16 سرطان 1390 -

روزی از روزها در جمعی، وضعیت تاسفبار کشور مورد بحث قرار گرفت. هرکس دیدگاه و نظر خود را پیرامون وضعیت جاری بیان میداشت. از جمله موضوعی که مورد بحث...ادامه مطلب ←

صفحه نخست صفحه قبلی