صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۳ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مقالات تحلیلی روی مسایل روز در افغانستان

رسـانه‌های ملی  و رسالت ملی

رسـانه‌های ملی و رسالت ملی

دوشنبه ۲۰ حوت ۱۳۹۷ -

مراد از رسانه ملی مجموع های از بنگاه های نشراتی صوتی، تصویری و چاپی هستند که با حمایت کامل دولت به نشرات خویش ادامه می دهند و مطبوعات و رسانه های دولتی به . . .ادامه مطلب ←

کمیشنران جدید و توقع شهروندان

کمیشنران جدید و توقع شهروندان

سه شنبه ۱۴ حوت ۱۳۹۷ -

انتخابات عمده ترين ابزار مشاركت قانوني مردم در نظامهای دموکراتیک و مردم سالار است. انتخابات نقش اساسی و بنیادی در تأمین حقوق شهرواندان و اراده آنان دارد. . .ادامه مطلب ←

موانع احزاب در افغانستان

موانع احزاب در افغانستان

یکشنبه ۱۲ حوت ۱۳۹۷ -

پس از سقوط طالبان در سال 2001 در افغانستان کشورما تا حدودی فضای باز سیاسی را تجربه کردند و احزاب و تشکلهای سیاسی متعددی نیز شروع به فعالیت . . .ادامه مطلب ←

صفحه نخست صفحه قبلی صفحه بعدی صفحه آخر