صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۷ حوت ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نی: فیلترینگ فیسبوک نگران‌کننده‌ترین اقدام دولت علیه آزادی بیان است

 نی: فیلترینگ فیسبوک نگران‌کننده‌ترین اقدام دولت علیه آزادی بیان است

نی، نهاد حامی رسانهها در واکنش به گفتههای وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی درباره احتمال فیلتر شدن فیسبوک در کشور گفته است که "دولت افغانستان میخواهد خلاف آزادی بیان گام بردارد".
شهزاد آریوبی، وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در یک مصاحبه با بی بی سی گفت که حکومت وحدت ملی در نظر دارد اقداماتی برای محدودسازی اینترنت روی دست گیرد. او همچنین گفته است که حالا دولت قادر است به فیلترینگ شبکههای اجتماعی اقدام کند و همچنین دولت افغانستان اخیرا هشدار داد که اگر فیسبوک از قوانین محلی افغانستان پیروی نکند، فیلتر خواهد شد.
نهاد نی این اقدام را خلاف قانون اساسی دانسته که در آن آزادی بیان تضمین شده و گفته است "این نگرانکنندهترین اقدامی است که حکومت وحدت ملی در چند سال اخیر در زمینه محدودسازی آزادی بیان انجام میدهد." این نهاد از دولت خواسته تا درباره حرفهای وزیر مخابرات توضیحات بیشتری بدهد و "سیاست حقیقی حکومت در زمینه استفاده از اینترنت" را مشخص سازد.
بنا بر آمار رسمی دولت  تقریبا یک سوم جمعیت کشور به اینترنت دسترسی دارند و شمار کاربران فعال اینترنت درکشور به ده میلیون نفر میرسد. اکثریت افرادی که به اینترنت دسترسی دارند از شبکههای اجتماعی استفاده میکنند و فیسبوک، پرکاربردترین شبکه اجتماعی در افغانستان است.