صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۳۰ اسد ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

شرکت برشنا فهرست ده‌ها زورمند را به لوی سارنوالی فرستاده است

شرکت برشنا فهرست ده‌ها زورمند را به لوی سارنوالی فرستاده است

شرکت برشنا اعلام کرد که فهرست دهها زورمند را که بین یکصد هزار تا یک میلیون افغانی از پول برق این شرکت قرضدار هستند را به لوی سارنوالی فرستاده است.
امانالله غالب رییس شرکت برشنا، دیروز (سهشنبه، 24 ثور) در مراسم امضای قرارداد 10 پروژه برقرسانی با شرکتهای داخلی و خارجی در کابل گفت که پس از این اسامی افرادی که پول برقشان را نمیپردازند را افشا خواهد کرد.
آقای غالب گفت:" فهرست 164 نفر از مقروضین شرکت برشنا که در پرداخت صرفیه برقشان زورگویی میکردند به لوی سارنوالی فرستاده شده است."
وی بیان داشت که سر از امروز (چهارشنبه، 25 ثور) کمپاین افشا سازی نام این اشخاص آغاز میگردد که هر روز نام، وظیفه و محل سکونت یک تن آنها از طریق شبکههای اجتماعی و رسانههای جمعی پخش میگردد.
آقای غالب با بیان اینکه مقروضین پایینتر از مبلغ یک صدهزار افغانی به لوی سارنوالی معرفی نشدهاند گفت:" تنها فهرست مقروضین که بالاتر از 100 هزار الی یک میلیون افغانی قرضدار شرکتاند را به لوی سارنوالی فرستادیم."
آقای غالب در مورد امضای پروژههای برق رسانی نیز گفت:" هزینه پروژههای که امروز با شرکتهای مختلف برقرسانی به امضا رسیده است حدود 348 میلیون افغانی می‌‌باشد که شامل نصب و انستالیشن شبکههای  توزیعی در چندین ولسوالی ولایت هرات میباشد."
وی بیان داشت که در آینده نزدیک، 11 پروژه برق رسانی در نقاط مختلف کشور به بهرهبرداری سپرده خواهند شد.
آقای غالب گفت که این پروژهها در ولایات کابل، جوزجان، بغلان، خوست، پنجشیر و قندهار بوده که کار آنان تکمیل شده و به زودی افتتاح میشود. افغانستان با آنکه سالانه به ارزش 300 میلیون دالر انرژی برق از کشورهای همسایه خریداری میکند، تاهنوز هم نتوانسته که مشکل برق در بیشتر ولایات و حتی در پایتخت را به شکل اساسی حل کند.