صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۳۰ اسد ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اغفال گروه های امداد رسان بین‌المللی توسط طالبان

اغفال گروه های امداد رسان بین‌المللی توسط طالبان منبع: نیویورک تایمز نویسنده: راد نوردلند برگردان: خیرمحمد مقدسی

حمله هفته گذشته طالبان به دو سازمان کمکرسانی در کابل، یکی از مرگبارترین حملات تروریستی علیه فعالیتهای بشردوستانه در افغانستان بود. در حالی که مذاکرات صلح بین ایالات متحده امریکا و طالبان در جریان است اما این گروه علیه اهداف مشخص حملات ناگهانی را انجام میدهد.
در حمله روز چهارشنبه، سه کارمند مؤسسه پاملرنه و حداقل شش فرد ملکی کشته شده اند. اما کارمندان این مؤسسه میگویند که در مجموع 13 تن در این حمله کشته شده اند. در یک سال گذشته این بزرگترین تلفات کارمندان در بین دوهزار سازمان کمکرسانی غیردولتی در این کشور است.
بمبگذاری در مقر دفتر مؤسسههای پاملرنه و کونترپارت بعد از آن انجام شده است که دور ششم مذاکرات صلح طالبان و ایالات متحده امریکا در قطر پایان یافته بود. بعد از آن حمله، طالبان بازهم بر ادامه جنگ تأکید کرد و گفت که این حمله آخرین حملات آنها نخواهد بود.
قبل از این حمله تلفات کارمندان موسسههای کمک رسان نیز افزایش یافته بود. به گفته توبی لنزر، هماهنگ کننده کمکهای بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان، از ماه اپریل به این طرف، پنج کارمند موسسههای کمک رسان کشته، 12 تن مجروح و 18 تن دیگر ربوده شدهاند.
کمیته بین المللی صلیب سرخ که یکی از بزرگترین سازمانهای کمکرسان در افغانستان است نیز از ادامه کارش در این کشور تردید دارد؛ زیرا در ماه اپریل شورشیان اعلامیهای صادر کردند که این سازمان به دلیل آن چه طالبان فعالیتهای مشکوک میداند نمی تواند در ساحات تحت کنترول این گروه فعالیت کند.
صلیب سرخ خدمات آمبولانس، کلینیکهای ارتوپدی، شفاخانههای سیار و سایر فعالیتهای بشردوستانه را برای هردو طرف جنگ فراهم میکند. سازمان صحت جهانی، واکسین فلج اطفال را برای کودکان در مناطق جنگزده فراهم میکند؛ زیرا برخی از مناطق تحت سلطه طالبان از جمله مناطقی در جهان است که این بیماری از بین نرفته است.
هفته گذشته جیلس کربنیر، معاون کمیته بینالمللی صلیب سرخ به دوحه، قطر سفر کرده بود تا در حاشیه نشست طالبان و ایالات متحده امریکا با طالبان دیدار کند اما ظاهرا او موفق نشده است که با اعضای طالبان ملاقات کند.
رویا موسوی، سخنگوی صلیب سرخ در افغانستان میگوید: «ما در حال مذاکره در مورد بازگرداندن فعالیتهای ما برای افراد آسیب دیده هستیم.»
به نظر میرسد که دور ششم مذاکرات صلح میان طالبان و امریکاییها پیشرفت قابل توجهی نداشته است. بعد از پایان دور ششم مذاکرات، زلمی خلیلزاد، در تویترش گفته بود: « زمانی که درگیریهای زیادی رخ میدهد و مردم بی گناه کشته میشود، مذاکرات فعلی کافی نیست.»
موسسه کونترپارت که یک سازمان امریکایی است و طالبان متهم میکند که این سازمان دست به فعالیتهای ضد اسلامی میزند. موسسه کونترپارت از سوی آژانس توسعه بینالمللی ایالات متحده امریکا(USAID ) کمک مالی میشود.
هدف حمله طالبان موسسه کونترپارت بود که هیچ یک از کارمندان این موسسه کشته نشده است کارکنان آن در اتاقهای امن زرهی پناه گرفته بودند. در این میان افراد ملکی و سه تن از کارمندان موسسه پاملرنه که از سال 1966 به این طرف در افغانستان فعالیت دارد کشته شده است.
زکیالله ستوری، رئیس صحتعامه ولایت نورستان میگوید که یک روز پس از حمله بر مقر موسسه کونترپارت در کابل، طالبان دهها کلنیک را که توسط یک گروه امدادرسان افغان در ولایت نورستان حمایت میشد نیز مسدود کرده است.
سال 2013 میلادی برای امدادرسانهای بینالمللی یکی از بدترین سالها بوده است که در این میان افغانستان یکی از کشورهای است که بیشترین تهدید برای امدادرسانها را به ثبت رسانده است.
سازمان مللمتحد میگوید که در سال 2013 میلادی 237 حمله به امداد رسانها صورت گرفته است که در نتیجه این حملات 36 نفر کشته شدهاند. بسیاری از این تلفات در مناطق دورافتاده روستایی و در نتیجه آتشباری بین طرفین جنگ اتفاق افتاده است.
در ماه جنوری سال 2014 میلادی شورشیان به رستورانت خارجیها به نام "تارنا دو لیبان" در کابل حمله کردند که در نتیجه آن 21 نفر کشته شدند. بسیاری از کشته شدهگان دیپلماتها و کارمندان موسسههای امداد رسان بودند. پس از آن حمله بسیاری از موسسههای امداد رسان فعالیتهای خود را در افغانستان متوقف و کارمندانش را از این کشور بیرون کردند.
طبق اطلاعات سازمان ملل متحد، تعداد گروههای کمکرسان از 223 به 159 کاهش یافته است. بعد از اقدامات احتیاطی و پیشگیرانه موسسههای امداد رسان و تعهد طالبان مبنی بر این که به گروههای امداد رسان آسیبی نرساند و مانع فعالیتهای شان نشود، حملات پیوسته بالای موسسههای کمک رسان کاهش یافته بود. با وجود آن هم، به گفته سازمان ملل متحد، افغانستان همچنان یکی از سه کشورهای خطرناک برای فعالیتهای موسسههای امداد رسان بینالمللی است.
توبی لنزر، هماهنگ کننده فعالیتهای بشردوستانه سازمان ملل متحد میگوید که از سال گذشته به این طرف حمله بر کارمندان موسسههای کمکرسان افزایش یافته است و تهدیدها همچنان ادامه دارد. او گفت: «من امروز، بیشتر از ماه آگست سال گذشته نگران هستم.»
مشخص نیست که افزایش حملات و تهدیدها ناشی از تغییر تاکتیک طالبان است یا فقط سرعت افزایش یافته جنگ در سال جاری؛ چرا که هر دو طرف در تلاش است تا موقعیت خود را در گفتوگوهای صلح بهبود بخشد.
آقای لنزر میگوید که در مورد امنیت و حفاظت از جان کارمندان موسسههای که کمکهای بشردوستانه را در مناطق جنگی فراهم میکنند صحبت کرده است.
او گفت: «طالبان همواره به من گفته است که سازمانهای کمک کننده هدف قرار نمیگیرند. بنابراین آنچه که هفته گذشته اتفاق افتاد، نگرانیهای زیادی را بوجود آورده است. اما همچنین میخواهم اضافه کنم که هر گونه حملهای از جانب طرفین درگیری که منجر به تلفات ملکی شود قابل توجیه نیست.»
یک مقام رسمی در یکی از سازمان های امدادرسانی که نخواست نامش افشا شود گفت که اکثر گروههای امداد رسان هنوز اعتقاد دارند که آنها هدف حمله قرار نمیگیرند. این منبع میگوید که شاید فعالیتهای سیاسی مانند درگیر بودن موسسه کونترپارت در انتخابات افغانستان دلیل حمله هفته گذشته طالبان بر این سازمان باشد.
گروه کمکرسان موسسه آکسفام نیز از حمله بر موسسههای امداد رسان ابراز نگرانی میکند. روبی ایجانی، رئیس موسسه آکسفام در افغانستان میگوید: «ما حملات بالای سازمانهای غیردولتی را که  کمکهای بشردوستانه را برای مردم فراهم میکنند به شدت محکوم میکینم و آن را حمله بالای خود افغانها میدانیم.»
آقای لنزر گفت تا کنون هیچ نشانهای از اینکه کارمندان موسسههای کمک کننده از افغانستان خارج شده باشد یا فعالیتهای خود را کاهش داده باشد، وجود ندارد.
او گفت: «باور من به عنوان هماهنگ کننده کمکهای بشردوستانه سازمان ملل متحد این است که سازمانهای غیر دولتی و نهادهای مربوط به سازمان ملل متحد به عنوان نهادهای حرفهای در این کشور کار میکنند و ما همچنان خواهیم ماند تا به حمایت و کمکهای خود برای این مردم ادامه بدهیم.»