صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۷ اسد ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

پلان عملیاتی انتخابات ریاست جمهوری و شورای‌های ولایتی نهایی شده است

 پلان عملیاتی انتخابات ریاست جمهوری و شورای‌های ولایتی نهایی شده است

بر اساس اطلاعاتی که روزنامه افغانستانما به آن دست یافته، کمیسیون مستقل انتخابات پلان عملیاتی انتخابات ریاست جمهوری و شورایهای ولایتی را نهایی کرده است. روزنامه افغانستانما به یک کاپی از این پلان عملیاتی دست یافته که به تاریخ 12 ثور توسط اعضای کمیسیون مستقل انتخابات تأیید شده، اما این کمیسیون هنوز رسما این پلان را اعلام نکرده است.
در این پلان در مورد چگونگی استخدام کارمندان دایمی و موقت برای پروسه انتخابات، تهیه و ترتیب مواد انتخاباتی و نحوه انتقال آن، مسئولیت احزاب، جامعه مدنی، رسانهها، کمیسیون انتخابات و شمارش آرا و جمع بندی انتخابات برنامه ریزی شده است.
کمیسیون مستقل انتخابات در پلان عملیاتی خود نوشته است که جهت شفافیت هر چه بیشتر روند انتخابات از ماشینهای بایومتریک استفاده میکند و گفته است که معلومات کامل در رابطه با استفاده از بایومتریک در انتخابات، در طرزالعمل جداگانه، درج میشود.                        
اما منابعی به روزنامه افغانستانما گفتهاند که از تکنالوژی بایومتریک تنها در روز انتخابات ریاست جمهوری استفاده میشود و بر اساس محاسبات صورت گرفته، امکان استفاده از این تکنالوژی در تمام روند انتخابات وجود ندارد. بر اساس قانون انتخابات، باید در تمام پروسه انتخابات از تکنالوژی بایومتریک استفاده شود، اما گفته میشود به دلیل محدودیت زمانی، استفاده از تکنالوژی بایومتریک در تمام روند انتخابات وجود ندارد.
علاوه بر این، در پلان عملیاتی انتخابات ریاست جمهوری آمده است که قرار است 7385 مرکز که شامل حدود 35 هزار محل رایدهی میشود برای روز شش میزان در 34 ولایت کشور ایجاد شود. در این روز قرار است بیش از 234 هزار کارمند فعال باشند. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید اکثر این مراکز در مکانهای است که در انتخابات مجلس نمایندگان بوده است.
کمیسیون انتخابات در پلان عملیات خود نوشته است که فهرست مراکز رایدهی روز هفتم سرطان برای ارزیابی امنیتی به نهادهای امنیتی کشور، میفرستد و مراکز که امکان تأمین امنیت آن وجود نداشته باشد، شامل فهرست مراکز رایدهی نخواهد شد.
کمیسیون همچنین در مورد مواد حساس و غیر حساس نوشته است که تمامی موادها تا 6 سنبله در دفتر مرکزی آماده میشود تا به موقع به مراکز انتخاباتی رسانده شود.
بر اساس گفتههای کمیسیون، طراحی و چاپ اوراق رای دهی 29 سرطان آغاز و تا 6 سنبله ادامه مییابد، بسته بندی مواد حساس از 6 سنبله تا 20 سنبله، انتقال مواد حساس از دفتر مرکزی به دفاتر ولایتی از 8 سنبله تا 22 سنبله انجام میشود. انتقال مواد حساس از دفاتر ولایتی به مراکز رای دهی، از 22 سنبله تا 5 میزان صورت میگیرد و روز شش میزان نیز انتخابات برگزار میشود.
کمیسیون مستقل انتخابات همچنین در پلان عملیاتی خود نوشته است که رای دهی در یک روز (6 میزان) انجام میشود، این روند از 7 صبح آغاز و تا 3 عصر پایان خواهد یافت. این کمیسیون تاکید کرده که هیچ گونه مرکز سیار برای رای دهی وجود نخواهد داشت.
در پلان عملیاتی ذکر شده که احزاب، رسانهها و فعالان جامعه مدنی میتوانند با توجه به طرزالعمل از روند رای دهی نظارت کنند و در زمان مهر و لاک صندوقها حضور داشته باشند. قرار است به منظور سرعت در شمارش آرا، در هر محل آرا شمارش شود.
بر اساس این پلان، از 6 میزان که روز رای دهی است تا 26 میزان جمع بندی آرا صورت میگیرد. 27 میزان نتایج ابتدایی ریاست جمهوری مشخص میشود و 16 عقرب نتیجه نهایی. اگر انتخابات به دور دوم برود تقسیم اوقات زمانی تغییر خواهد کرد.
این کمیسیون تصمیم دارد که 17 عقرب نتیجه ابتدایی شورای ولایتی و در تاریخ 7 قوس نتیجه نهایی انتخابات شورای ولایتی را اعلام کند.