صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۷ اسد ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس اجرائیه: نیروهای امنیتی از حملات وسیع طالبان جلوگیری کرده است

رئیس اجرائیه: نیروهای امنیتی از حملات وسیع طالبان جلوگیری کرده است

عبدالله عبدالله، رئیس اجرائیه کشور میگوید که طالبان در عملیات بهاریشان در نظر داشتند که جنگ وسیع را راهاندازی کنند اما در نتیحه تلاشهای نیروهای امنیتی از بسیاری عملیات شان در شهرهای بزرگ افغانستان جلوگیری شده است.
آقای عبدالله که دیروز(دوشنبه، 23 ثور ) در نشست شورای وزیران صحبت میکرد گفت: «مردم افغانستان انتظار داشتند که در جریان ماه مبارک رمضان آتش بس شود. متاسفانه تا کنون طالبان با آتشبس موافقه نکرده و به دليل اصرار طالبان به ادامه جنگ، هنوز هم در راستای صلح قدمهای اساسی برداشته نشده است.»
رئیس اجرائیه در بخشی از صحبتهایش گفت که دلیل عدم پیشرفت در پروسه صلح، اصرار طالبان بر ادامه جنگ و برخوردهای لجوجانه شان است.
حکومت افغانستان اخیرا برای تعیین خطوط اساسی مذاکرات صلح با گروه طالبان، لویه جرگه مشورتی صلح را در کابل برگزار کرد که در آن 3200 نماینده از سراسر کشور اشتراک کرده بودند. لویه جرگه مشورتی صلح در قطعنامه خود خواستار آتشبس میان دولت و طالبان در جریان ماه رمضان شد. اما گروه طالبان این درخواست رد کرد و در نتیجه آتشبس برقرار نشد.
در پی رد آتشبس از سوی گروه طالبان، جنگ در بخشهای از کشور تشدید شده است. وزرات دفاع ملی در جلسه دیروز شورای وزیران گفته است که در هفته گذشته تلفات سنگین به گروه طالبان وارد شده است.
بر اساس گزارش این وزارت، در چند هفته گذشته، در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی کشور و نیروهای حمایت قاطع ناتو، 358 تن از نیروهای طالبان کشته و 151 تن دیگر شان زخمی شدهاند.
وزارت داخله نیز گفته که نیروهای امنیتی در هفتۀ گذشته 35 عملیات مشترک انجام دادهاند که در نتیجه آن تلفات سنگین به گروههای تروریستی وارد شده است.