صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۳۰ اسد ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ثبت سه واقعه جدید پولیو در هلمند و ارزگان

 ثبت سه واقعه جدید پولیو  در  هلمند و ارزگان

مقام‌‎های وزارت صحت عامه کشور تائید کرده اند که دو واقعه مثبت پولیو در ولایت هلمند و یک واقعه مثبت پولیو در ولایت ارزگان به ثبت رسیده است.
داکتر عبدالاحد حازم، رئیس صحت عامه هلمند گفته که دو واقعه مثبت پولیو در ولسوالیهای واشیر و سنگین که در شمال شهر لشکرگاه واقع اند، به ثبت رسیده است.
داکتر میرجان راسخ، سخنگوی مرکز ملی عملیاتی مبارزه با پولیو به صدای امریکا گفته، کودکانی که در مربوطات ولایت هلمند به پولیو مبتلا شده اند، حدود پنج سال عمر دارند و در مناطقی زندگی میکنند که برای یک مدت طولانی، تطبیق کمپاین واکسین پولیو در آنجا، ممنوع بود.
داکتر سیف الدین، مسئول برنامۀ پولیو در ولایت ارزگان نیز گفته که یک کودک ده ماهه نیز در ولسوالی چوره این ولایت به پولیو دچار شده است و خانواده این کودک هم در ساحه تحت حاکمیت طالبان زندگی میکنند.
داکتر سیف الدین افزود که سال گذشته، کمپاین هشت ماهه پولیو در ولسوالی چوره، تطبیق نشد و در این اواخر نیز، تعدادی از کودکان از واکسین پولیو بازمانده اند.
سخنگوی مرکز ملی عملیاتی مبارزه با پولیو، ثبت وقایع جدید پولیو را پیامی خطرناک برای صحت هزاران کودک دیگر خوانده است. حدود بیست روز قبل، دور جدید کمپاین پولیو آغاز شد؛ اما به گفته مقامهای وزارت صحت عامه، طالبان به کارمندان این وزارت، اجازه کمپاین خانه به خانه را در مناطق تحت تسلط شان نداد و آنان مجبور اند که در مساجد، کودکان را واکسین نمایند. مقامهای وزارت صحت عامه، دلیل بازماندن تعدادی از کودکان را از واکسین پولیو، منع کمپاین خانه به خانه میخوانند. سید کمال شاه، سخنگوی برنامۀ پولیوی یونیسف، ثبت واقعات جدید پولیو را نگران کننده خوانده و گفته که:"یگانه راه حل اینست که برای هر کودک، چند قطره واکسین رسانیده شود".
با ثبت سه واقعه جدید پولیو، تعداد وقایع مثبت پولیو در سال روان میلادی در افغانستان به شش مورد رسید.
پیش از این نیز، یک واقعه مثبت پولیو در ولایت ارزگان و دو واقعه مثبت پولیو در ولایت قندهار به ثبت رسیده بود.