صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۳۰ اسد ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس جمهور: سربازانی که حمله بر وزارت مخابرات را مهار کردند، تقدیر شوند

 رئیس جمهور: سربازانی که حمله بر وزارت مخابرات را مهار کردند، تقدیر شوند

محمد اشرف غنی، رئیس جمهور کشور دستور داده است که سربازانی که حمله تروریستی روز شنبه بر وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی را مهار کردند، تقدیر شوند.
بر اساس اعلامیه ارگ ریاست جمهوری، آقای غنی دیروز (یکشنبه، اول ثور) به وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی رفته و از محلهای که در حمله به این وزارتآسیب دیده، بازدید کرده است.
رئیس جمهور اقدام نیروهای امنیتی و دفاعی کشور کشور را در مهار حمله بر این وزارت و تخلیه کارمندان وزارتهای مخابرات و اطلاعات و فرهنگ "بیسابقه" خوانده است. او به مسئولین نهادهای مربوطه دستور داده است که از شجاعت و فداکاری این سربازان ستایش کنند و آنها را مورد تقدیر قرار دهند. آقای غنی گفته است که "ما و تمام ملت شاهد بودیم که نیروهای دلیر ما به اساس پلان واضح و ترتیبات مدبرانه، از تلفات بیشتر هموطنان و خسارات اماکن دولتی جلوگیری نموده، مانع داخل شدن تروریستان گردیدند و آنان را به سزای اعمال شان رساندند." رئیس جمهور افزوده است که "ملت و دولت به تکرار گفتهاند که برای دوام جنگ هیچ دلیل شرعی و دلیل واضح فکری وجود ندارد، این جنگ تحمیلی بالای مردم افغانستان است، مگر آنانی که بهجای راه حل صلحآمیز، هنوز هم بر تداوم جنگ تاکید میورزند، ملامت هستند." او گفته است که حمله تروریستی بر افراد ملکی و ادارات عامه "نشانه زبونی دشمن است" و افزوده که "تروریستانی که جرئت مقابله با نیروهای امنیتی و دفاعی را ندارند، بالای افراد ملکی و تاسیسات عامه حملات را انجام میدهند و با این عملکرد شان، خانوادههای زیادی در گلیم غم نشانده است."
آقای غنی پرسیده است که "جنگ به نفع کی است؟ دربدری، آوارهگی و نبود نظام را تجربه کردید، دیگر چه میخواهید؟ افغان ها خواهان نظام و حامی آن هستند و صدای رسای آنان را در لویه جرگه مشورتی، همه خواهند شنید." او اظهار امیدواری کرده که امنیت، صلح و ثبات به زودترین فرصت ممکن در کشور تأمین شود.
روز شنبه (31 حمل) چهار مهاجم انتحاری بر وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در مرکز شهر کابل حمله کردند. بر اساس اعلامیه وزارت داخله، در این حمله ده نفر کشته شدند که شامل هفت غیرنظامی و سه نظامی هستند. دو زن نیز در میان کشته شدگان این رویداد هستند. پنج نفر دیگر نیز در این حمله زخمی شدهاند. درگیری در این وزارت پنج ساعت طول کشید و بعد از کشته شدن تمام مهاجمان، پایان یافت.