صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۳۰ اسد ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت مالیه: فعالیت گمرک نیمروز 24 ساعته شد

 وزارت مالیه:  فعالیت گمرک نیمروز 24 ساعته شد

مسئولان وزارت مالیه میگویند که به منظور ایجاد سهولت بیشتر برای بخش خصوصی، فعالیت گمرک نیمروز 24 ساعته شد. این تصمیم بر اساس فرمان رئیس جمهور گرفته شده است.
احمد رشاد پوپل، رئیس عمومی گمرکات، روز شنبه 31 حمل، به منظور اجرایی شدن این حکم به ولایت نیمروز سفر کرد و با والی، مسئولان گمرک، تاجران و کمیشنکاران گمرکی دیدار و گفتگو کرد.
وزارت مالیه روز یکشنبه 1 ثور، با نشر خبرنامهای نوشته است که در این دیدار، مسئولان گمرک و نمایندگان سکتور خصوصی مشکلات و پیشنهادات ایشان شنیده شد و به منظور بهبود هر چه بیشتر امور، جمع آوری عواید و تطبیق یکسان قوانین و اعمار سولر سیستم تاکید صورت گرفت.
به نقل از خبرنامه، رئیس عمومی گمرکات به منظور ایجاد سهولت بیشتر برای سکتور خصوصی، جمع آوری عواید و جهت رسیدن به هدف تعیین شده عواید ملی، هدایت داد تا سر از اول ثور سال ۱۳۹۸ گمرک نیمروز بشکل ۲۴ ساعته فعالیت کند.
در این سفر، هیأت وزارت مالیه با مسئولان گمرک کشور ایران نیز دیدار کردند و در مورد مشکلات گمرکی، جلوگیری از قاچاق اموال تجارتی از طریق راه گمشاد، توقف محمولههای ترانزیتی افغانستان، صدور و تورید مواد نفتی بیکیفیت، برخورد یکسان با طی مراحل اموال ایرانی و غیرایرانی بحث و تبادل نظر کردند.
به نقل از خبرنامه، هیأت وزارت مالیه به مسئولان گمرک ایران پیشنهاد کرد که گمرک آنان نیز مانند گمرک افغانستان به صورت 24 ساعته فعالیت کند.
وزارت مالیه میگوید که با فعالیت ۲۴ ساعته گمرک سرحدی میان افغانستان و ایران، فصل تازهای در روابط و افزایش مناسبات منطقهای به وجود آمده و سطح مبادلات کالاهای تجارتی و ترانزیت اموال به طور چشمگیری افزایش خواهد یافت.
قابل تذکر است که پیش از این سران افغانستان، هند و ایران توافقنامۀ چابهار را نهائی کرده بودند که با بهره برداری از ظرفیتهای این بندر، تجارت و ترانزیت افغانستان با منطقه تنوع یافته و وابستگی ترانزیتی این کشور به طور قابل ملاحظهای کاهش مییابد.