صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۹ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اداره احصائیه مرکزی: بیش از 120 هـزار تن تذکره الکترونیکی گرفته‌اند

اداره احصائیه مرکزی:  بیش از 120 هـزار تن تذکره الکترونیکی گرفته‌اند

مسئولان اداره احصائیه مرکزی میگویند که از آغاز روند توزیع تذکره الکترونیکی در کابل، تاکنون بیش از 120 هزار تن تذکره الکترونیکی دریافت کرده‌‌اند.
احمد جاوید رسولی، رئیس عمومی احصائیه مرکزی، روز یکشنبه 25 حمل، در نشست "حسابدهی حکومت به ملت" گفت که از آغاز روند توزیع تذکره الکترونیکی در سال 97 تااکنون، 120 هزار 350 قطعه تذکره الکترونیک به شهروندان کابلی داده شده است.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور، سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری، لوی سارنوال، باتور دوستم، فرزند جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری، انجنیر محمدخان معاون اول ریاست اجرائیه، برخی وزیران، شماری از اعضای شورای ملی و رؤسای برخی ادارات 13 ثور سال 1397 با آغاز روند، تذکرههای الکترونیکی خود را گرفتند.
آقای رسولی همچنین در این نشست گفت که نخستین مرحله دیجیتال سازی کتابهای اساس که شامل بیش از ۲۷ هزار ریکارد (ثبت) میشود، تطبیق شده است. پیش از این، کتابهای اساس کاغذی بود که خطر آتش سوزی، فرسودگی و یا نبودی، تهدید جدی در برابر آن محسوب میشد.
رئیس اداره احصائیه مرکزی علاوه کرد که در سال 1397 خورشیدی، 4.5 میلیون شهروند کشور، در کمپاین توزیع تذکره ورقی، تذکره دریافت کردهاند.
31 میلیون؛ جمعیت تخمینی کشور
اداره ملی احصائیه و معلومات میگوید که در جریان سال ۱۳۹۷ خورشیدی جمعیت کشور به صورت تخمینی، 31.6 میلیون تن برآورد شده است.
این اداره سال گذشته (1396 خورشیدی) جمعیت کشور را بر اساس فرمولهای مشخص ۲۹.۷ میلیون تخمین زده بود که از این میان حدود ۱۵.۲ میلیون تن را مردان و حـدود ۱۴.۵ میلیون دیگر را زنان تشکیل میدادند.
آقای رسولی گفت که جمعیت کنونی کشور نیز بر اساس فرمولهای مشخص علمی و داده نگاری ماهوارهای سرشماری شده است.
رئیس اداره ملی احصائیه و معلومات همچنین در این نشست، نشر گزارش "فقر چند بعدی/ همه جانبه" از دیگر دستاوردهای ادارهاش در سال گذشته خورشیدی عنوان کرد.
این اداره، در اوایل سال جاری خورشیدی، اعلام کرد که 52 درصد جمعیت کشور در فقر چند بعدی قرار دارند. این گزارش میزان محرومیت افراد جامعه، از امکانات اولیه زندگی را نشان میدهد. این گزارش، در پنج بخش: "وضعیت آموزشی، صحت، استنداردهای زندگی، اشتغال و تاثیر امنیت بر زندگی آنان" تحقیق شده است.
اداره ملی احصائیه و معلومات با ایجاد مرکز ملی معلومات جغرافیایی کشور، ایجاد پلاتفورم افغان جیو پورتال و یا سیستم آنلاین و متمرکز معلومات جغرافیایی، زمینه ساز شریک سازی معلومات جغرافیایی میان ادارات حکومتی شده است.
این اداره همچنان با ترتیب گزارش تحلیلی دسترسی به خدمات صحی در کشور بر اساس جمعیت و ایجاد دیتابیس جدید روستاهای کشور، دستاوردهای در بخش زمینه سازی برای ارایه خدمات صحی و نظارت حکومت از پروژه های انکشافی داشته است.
رئیس اداره احصائیه میگوید که تدوین استراتیژی پنج ساله اداره را در اولویت قرار میدهد و تلاش میشود تا با استفاده از ابزار و وسایل معاصر، جمع آوری معلومات و ارایه خدمات را سرعت ببخشد.
آقای رسولی افزود، اجرای سرشماری نفوس شهر کابل که سروی مذکور برای اولین بار بدون همکاری و کمک دونرها صورت میگیرد و ایجاد کمیته ملی هشدار دهی قبلی وقوع حوادث طبیعی به منظور آگاهی دهی قبلی حوادث طبیعی و عواقب آن در کشور، از برنامههای مهم این اداره در سال روان هجری شمسی است.
به گفته رسولی؛ اداره ملی احصائیه و معلومات ۳۱ فعالیت عمده را در سال مالی ۱۳۹۷ برنامه ریزی کرده که ۹۳ درصد آن مورد اجرا قرار گرفته است.
همچنان ۵۵ فعالیت دیگر در جریان سال بنابر نیازمندی ادارات دولتی و ادغام اداره مرکزی ثبت احوال نفوس در اواخر سال پلان و عملی شده است.