صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۷ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت مخابرات: فیسبوک اگر به قـوانین کشور احترام نگذارد، مسدود می‌شـود

وزارت مخابرات:  فیسبوک اگر به قـوانین کشور احترام نگذارد، مسدود می‌شـود

شهزاد گل آریوبی، وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی میگوید که از طریق وزارت خارجه به اداره فیسبوک گفته شده که پالیسی خود را مطابق فرهنگ و قوانین افغانستان تنظیم کند، در غیر آن مسدود خواهد
شد.  آقای آریوبی، عصر روز شنبه 24 حمل در یک نشست خبری در کابل گفت که فرهنگ استفاده از شبکههای مجازی در کشور نهادینه نشده است و از طریق حسابهای جعلی به شهروندان و مسئولان کشور توهین میشود.
او افزود که این وزارت برای رعایت حریم خصوصی، احترام به فرهنگ مردم و همچنان استفاده مؤثر از شبکههای اجتماعی پالیسیای را تهیه کرده و به اداره فیسبوک داده است تا در مدت شش ماه آن را تطبیق کند.
وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی گفت، براساس پالیسی تازه این وزارت در مورد استفاده از شبکههای اجتماعی باید تمام فیسبوکهای جعلی مسدود شود، فعالسازی حساب کاربری فیسبوک نیز با ارائه اسناد انجام شود و جلو سوءاستفاده از فیسبوک گرفته شود.
وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، دهم ماه حمل سال جاری، خبر از امضای قرارداد محلیسازی استفاده از فیسبوک داد. این قرارداد میان وزارت مخابرات و اداره فیسبوک به امضا رسید. براساس این قرارداد، مرکز تبادله معلومات کاربران فیسبوک در داخل کشور قرار میگیرد و توسط مرکز ملی تبادله اطلاعات (NIXA ) مدیریت میشود. پیش از آن مرکز تبادله معلومات کاربران فیسبوک بیرون از کشور اداره میشد.
جلو دزدی شرکتهای مخابراتی باید گرفته شود
وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در این نشست خبری به موضوع کارزار/کمپاین "اترا کجاست" نیز پرداخت و گفت که دولت مکلف است جلوی این "دزدی" را بگیرد.
شهزادگل آریوبی، وزیر مخابرات گفت که کمپاین "اترا کجاست" بر حق است، دولت و مردم هر دو، از این کار خسته شدهاند؛ باید یک کارشیوه ساخته و از دزدی شرکتهای مخابراتی جلوگیری شود.
او افزود، "ما به ادارهی اترا مکتوب فرستادیم که به تمام شکایتها باید رسیدگی شود و جلوگیری دزدیها گرفته شود. در صورتی که در جریان یک ماه دیگر به تمام ۲۰ تعهدی که از سوی اترا شده، رسیدگی نشود، این اداره بار دیگر در چوکات وزارت مخابرات تنظیم میشود، یا اینکه از ساختمان این وزارت بیرون انداخته میشود، تا آدرس اترا مشخص شود."
این وزارت همچنین به نقل از وزیر مخابرات در مکتوبی به ریاست جمهوری نوشته است که "در صورت ادغام اداره اترا به وزارت مخابرات؛ اطمینان داده میشود که این مشکل در مدت دو ماه حل شود، در صورتی که وزارت قادر به حل این مشکل نشد، استعفای خود را تقدیم میکنم."
این وزارت همچنین میگوید که از 20 مورد تعهدی که اداره اترا جهت حمایت از مستهلکین داشت، تنها یک مورد را عمل کرده و مابقی، انجام نشده باقی مانده که سبب ناکارایی این اداره شده است.
نقیب الله سیلاب، معاون اداره اترا، اما بعد از نشست خبری وزیر مخابرات به شماری از رسانهها گفت که 80 درصد تعهدات عملی شده و تنها دو یا سه مورد تطبیق نشده است.
آقای سیلاب افزود، تطبیق نشدن این موارد، مربوط به به روزرسانی و موارد فنی میشود که به زودی جامه عمل میپوشد.
با وجود این خوشبینیها، اما شهروندان کماکان از کیفیت پایین خدمات شرکتهای مخابراتی شکایت دارند. کاربران شبکههای اجتماعی بیش از یک ماه است که به صورت جدی با هشتگ "اترا کجاست" به دزدیها و کیفیت پایین خدمات مخابراتی پرداختهاند. این امر سبب شده است که مسئولان اداره اترا دو بار نشست خبری برگزار کنند و وعده بهبود وضعیت را بدهند اما تاکنون وضعیت بهبود نیافته و کاربران نیز به کمپاینهای خود ادامه میدهند.
کمپاین جمعآوری سیم کارتهای ثبت نشده
وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی میگوید که کمپاین جمع آوری سیم کارتهای ثبت نشده در 26 ولایت کشور شروع شده است.
شهزادگل آریوبی، وزیر مخابرات گفت طی دو هفتهای که این کمپاین راهاندازی شده است، بیش از 24 هزار سیم کارت ثبت نشده از 26 ولایت جمع آوری شده است.
آقای آریوبی همچنین افزود که به شرکتهای مخابراتی نیز فرصت داده شده است تا سیم کارتهای ثبت نشده را از سطح شهر جمع آوری کنند.
وزیر مخابرات در این نشست گفت که قیمتهای بستههای انترنتی به زودی کاهش مییابد. او افزود هر جی.بی انترنت در بدل ۴۹ افغانی و هر ۳ جی بی انترنت در بدل ۱۵۰ افغانی فعال خواهد شد.
وزارت مخابرات حدود چهار ماه پیش اعلام کرده بود که قیمت عرضه انترنت به صورت عمده تا چند ماه دیگر، 50 درصد کاهش مییابد.
اجمل اعیان، رئیس عمومی شرکت افغان تلیکام، روز سهشنبه 4 قوس گفته بود که این اقدام تا نیمه ماه فبروری سال 2019 عملی میشود و اداره اترا نیز تعهد کرده است که با توجه به این کاهش، در زمینه قیمت انترنت از سوی شرکتهای مخابراتی به مستهلکان، نظارت لازم را انجام دهد.