صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۷ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سناتوران: اظهارات عمران خان مداخله آشکار در امور افغانستان است

سناتوران: اظهارات عمران خان مداخله آشکار در امور افغانستان است

اعضای مجلس سنا به اظهارات اخیر عمران خان، نخست وزیر پاکستان، واکنش نشان دادند و گفتند که اظهارات عمران خان مداخله آشکار در امور
افغانستان است. فضلالهادی مسلمیار، رئیس مجلس سنا دیروز (یکشنبه، 26 حوت) در یک نشست خبری که با حضور اکثر سناتوران برگزار شده بود، گفت که اظهارات عمران خان مداخله آشکار در امور افغانستان است.
آقای مسلمیار افزود که افغانستان دارای یک حکومت مستقل است و رئیس جمهور انتخابی و قوای سه گانه فعال دارد و عمران خان حق مداخله در مسایل افغانستان را ندارد.
عمران خان، نخست وزیر پاکستان در تازهترین اظهارات خود، با اشاره به پنجمین دور گفتگوهای صلح میان نمایندگان امریکا و گروه طالبان در دوحه، پایتخت قطر، گفته است که به  زودی صلح در افغانستان تأمین و یک حکومت جدید ایجاد خواهد شد.
او افزوده که "اگر خواست خدا بود، برادران ما در افغانستان در آینده نزدیک در صلح کنار هم زندگی خواهند کرد. یک حکومت خوب در افغانستان ایجاد خواهد شد، حکومتی که از همه افغانها نمایندگی خواهد کرد."
آقای مسلمیار گفت که افغانستان هم اکنون از مرحلهای گذشته که پاکستان در مورد سرنوشت آن تصمیم بگیرد، افغانستان یک حکومت مستقل و دارای تشکیلاتی چون شورای ملی است که میتواند در مورد نظام آینده خود تصمیم بگیرد.
رئیس مجلس سنا خطاب به عمران خان گفت: "شما یک تویت رییس جمهور ما را در مورد پشتونهای آنطرف خط دیورند که در وضعیت رقتباری قرار دارند، مداخله در امور داخلی خود میدانید، پس چگونه به خود حق میدهید که در مورد سرنوشت آینده افغانستان صحبت کنید."
آقای مسلمیار تاکید کرد که مردم افغانستان هیچ گاهی چنین اجازهای را به پاکستان نخواهند داد تا در مورد تشکیل حکومت آینده افغانستان تصمیم بگیرد.
وزارت امور خارجه کشور نیز روز شنبه اظهارات اخیر عمران خان نخست وزیر پاکستان را "مداخله صریح" در امور داخلی افغانستان دانست.
این وزارت اعلام کرد که مستشار سفارت پاکستان در کابل را احضار کرده و "اعتراض شدید" خود را نسبت به اظهارات اخیر عمران خان، ابراز کرده است.
حکومت موقت، برگشت به عقب است
رئیس مجلس در مورد طرحهای مبنی بر تشکیل حکومت موقت، گفت که ما هیچ وقت به عقب بر نمیگردیم و حکومت موقت به خیر و صلاح مردم نیست.
آقای مسلمیار افزود که ما انتخابات داریم و کسانی که حکومت موقت را مطرح میکنند بیایند در پروسه انتخابات شرکت کنند و هر کسی که برنده شد، رهبر و زعیم ما خواهد بود.
او تاکید کرد که "غیر از انتخابات هیچ نسخهای دیگر، برای ما قابل قبول نیست."
رئیس مجلس سنا در این نشست همچنین به گفتگوهای صلح بین ایالات متحده امریکا و طالبان نیز اشاره کرد و گفت که ما گفتگوی بینالافغانی میخواهیم.
او افزود که امریکا با افغانستان پیمان امنیتی امضا کرده است که بر اساس آن باید با تروریسم مبارزه کند.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که هفته گذشته پنجمین دور گفتگوهای طالبان با نمایندگان ایالات متحده امریکا بعد از بیش از ده روز پشت درهای بسته خاتمه یافت.
نتیجه این گفتگوها چیزی به رسانهها درز نکرده است. حمدالله محب، مشاور امنیت ملی کشور در ایالات متحده به رسانهها گفته که زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه وزارت خارجه آن کشور، درصدد ایجاد حکومت موقت در کشور است.