صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۹ سنبله ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مشارکت در غرس درخت، کوچکترین هدیۀ ما به نسل بعدی است

مشارکت در غرس درخت، کوچکترین هدیۀ ما به نسل بعدی است

شاروالی کابل، به هدف سرسبزی شهر، کمپاین بهاری نهال شانی «زنان درخت صلح می کارند» را آغاز کرده و از شهروندان خواسته است که با غرس یک نهال، در پاکی هوا سهم گیرند.
این کمپاین، دیروز تحت نام «زنان درخت صلح می کارند»، با حضور مقام های شاروالی و شماری از زنان در ناحیه اول در ساحه باغ قاضی شهر کابل راه اندازی شد.
به گزارش پژواک، مسئولان شاروالی کابل می گویند که در سال پیش، روی برنامه هايی را به هدف پاکی شهر از آلودگی های زیست محیطی به شمول غرس نهال ، ساخت پارک های تفریحی، سرسبزی تپهها و تنظیم نمودن سیستم آب قطره یی برای حفاظت از نهالهای غرس شده، روی دست دارد.
محمد آجان رسولی رئیس ناحیه اول شاروالی کابل، حین آغاز این کمپاین به رسانه ها گفت: «ما این کمپاین را توسط زنان راه اندازی کردیم، تا زنان در سرسبزی و شادابی شهر سهم بگیرند.»
او افزود: «مشارکت در کاشت درخت، کوچکترین هدیۀ ما به نسل بعدی است و باید برای نسل بعدی یک کشور سرسبزی را هدیه دهیم.»
وی یادآور شد که مسئولان ناحیه اول، در همکاری با باشندگان ناحیه و تاجران قصد دارد تا هزاران نهال مثمر و غیرمثمر را در نقاط مختلف غرس کرده و از آن مشترکاً حفاظت و مراقبت نماید.
رسولی خاطر نشان کرد: «یکی از برنامه های اساسی ما، امسال این است که در قسمت حفظ و مراقبت نهال ها بیشتر تلاش کنیم و از باشندگان کابل هم می خواهیم که در مراقبت آن ها، بیشتر همکاری کنند.»
نجیب الله الکوزی رئیس سرسبزی شاروالی کابل که در این مراسم حضور داشت، گفت: «کابل به خاطر طبیعت زیبا و آب و هوای خوب در گذشته مشهور بود، بیایید دوباره این طبیعت زیبا را با کمپاین نهال شانی هر شهروند، یک نهال و حفظ و مراقبت از آنها زنده نماییم.»
وی افزود که شاروالی کابل، در تلاش است تا فرهنگ نهالشانی را در تمام نواحی شاروالی کابل ترویج نماید و در سرسبزی شهر، همه شهروندان به خصوص زنان سهم فعال داشته باشند. مریم یک تن از اشتراک کنندگان، در این کمپاین گفت که غرس نهال در اطراف پارک ها، کوچه ها و میادین ورزشی، باعث جلوگیری از بلندشدن خاک، گرد و غبار می شود.
او گفت که نسل فعلی، باید برای نسل آینده، زمینۀ محیط پاک را فراهم کند و اين کار از طريق غرس نهال ممکن است.