صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۷ میزان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مشاور امنیت ملی کشور: صلح با طالبان به معنای پایان تهدید تروریسم نیست

مشاور امنیت ملی کشور: صلح با طالبان به معنای پایان تهدید تروریسم نیست

حمدالله محب، مشاور امنیت ملی کشور در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان گفت که صلح با طالبان به معنی پایان تهدید تروریسم جهانی نیست.
آقای محب در سخنرانیاش که شام روز دوشنبه (20 حوت) در مقر سازمان ملل متحد در نیویارک ارائه شد، گفت که تروریزم "یک تهدید دراز مدت جهانی است و نیازمند پاسخ پایدار جهانی میباشد."
او افزود که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان مبارزه خود در برابر تروریزم را ادامه را خواهند داد، اما این امر تنها مسئولیت افغانها نیست و باید همکاری صادقانه جهانی، با رویکرد عدم تحمل در برابر تروریزم، به وجود بیاید.
مشاور امنیت ملی کشور خواستار اجرایی شدن تحریمات شورای امنیت سازمان ملل متحد شد و گفت که "هر گونه ناکامی در این امر به معنی ناکامی شورای امنیت در واکنش به مبارزه مؤثر علیه گروههای تروریستی و افراطی بوده و به این گروهها امکان تداوم فعالیتهای خرابکارانه را میدهد."
آقای محب در بخشی دیگر از سخنرانیاش به تلاشهای دولت افغانستان در مورد صلح اشاره کرد و گفت که " صلح نیاز است و ضرورت فوری به آن دیده میشود، اما نه به هر قیمت."
او افزود که در پروسه صلح باید "قانون اساسی افغانستان و دولت مردم سالار و حکومت منتخب که بر اساس آنها بنا شده، احترام گردد."
آقای محب تأکید کرد که "این پروسه باید همه شمول و نماینده یک افغانستان نوین باشد، نه یک معامله بین نخبگان. اگر صلح به افغانها تعلق دارد و توسط آنها تأمین میگردد، پس این صلح باید در نهایت توسط خود افغانها مورد تعامل قرار گیرد."
او گفت که "حکومت و مردم افغانستان به صلح تعهد خود را نشان دادهاند، حالا وقت آن رسیده که طالبان تعهد خویش را به اثبات برسانند. " او افزود " اما آنها در استفاده از فرصتهای صلح ناکام ماندهاند."
مشاور امنیت ملی کشور تأکید کرد که حکومت افغانستان آماده گفتگوی مستقیم با گروه طالبان است و اگر این گروه واقعا صلح میخواهند "باید در عمل نشان دهند، نه اینکه به حملات خود علیه مردمان بیگناه و نیروهای امنیتی مان ادامه دهند."
در همین حال، تاداماچی یاماماتو، رئیس دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان نیز درباره وضعیت افغانستان سخنرانی کرد.
او گفت در سه ماه گذشته پیشرفت قابل توجهی در روند برگزاری انتخابات افغانستان و مذاکرات صلح به میان آمده است.
آمریکا و طالبان در حال مذاکره روی توافق صلح افغانستان در قطر هستند و طالبان تاکنون آماده گفتگو با دولت افغانستان در این زمینه نشده است.
آقای یاماماتو آماده شدن طالبان برای مذاکره با دولت افغانستان را امری ضروری در این روند خواند.
او همچنین گفت جامعه بینالمللی و کشورهای منطقه باید از روندی به رهبری و با مالکیت افغانها حمایت کنند.
نگرانی از حقوق زنان و آزادی بیان
فرستاده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان نگرانیها درباره صدمه دیدن "دستاوردهای افغانستان در ۱۸ سال اخیر" را موجه خواند و گفت سازمان ملل نیز نگران آن است.
او گفت در یک توافق صلح باید از این دستاوردها از جمله حقوق زنان، آزادی رسانهها و فعالیتهای مدنی محافظت شود.
آقای یاماماتو افزود که در روند صلح باید نظر اقشار مختلف از جمله زنان، جوانان، روحانیان و رهبران سیاسی گرفته شود. او اضافه کرد که باید درباره حقوق قربانیان در زمینه عدالت انتقالی هم فکر کنیم.
مشاور امنیت ملی کشور نیز در این زمینه گفت که "زنان افغان، تبعیض دوره طالبان را تجربه کردهاند و امروز در همه عرصههای اجتماعی و سیاسی فعال و دخیل هستند. زنان همچنین بهطور جمعی نقش حیاتی شان را در رشد اقتصادی و امنیت ملی ما ایفا میکنند."
نمایندگان کشورهای مختلف که در نشست شورای امنیت سازمان ملل شرکت کرده بودند از افغانستان و روند صلح در کشور اظهار پشتیبانی کردند. ‏