صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۷ میزان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس جمهور فرمانی برای شناسایی سادات به عنوان یک قوم صادر می‌کند

رئیس جمهور فرمانی برای شناسایی سادات به عنوان یک قوم صادر می‌کند

ارگ ریاست جمهوری کشور اعلام کرده که امروز (چهارشنبه، 22 حوت) محمد اشرف غنی، رئیس جمهور، فرمان شناسایی سادات به عنوان یک قوم را، صادر میکند.
آقای غنی دیروز (سه شنبه، 21 حوت) با جمعی از بزرگان و متنفذین سادات در ارگ ریاست جمهوری دیدار کرده و به آنها وعده کرده که فرمان شناسایی آنها را به عنوان قوم، صادر میکند.
آقای غنی در سخنرانی خود گفته است که "سادات افغانستان یک نمونه و مفکوره‌‌ای است که در علوم اجتماعی برایش سرمایۀ معنوی میگویند و این از نسب تان سرچشمه میگیرد."
او از شخصیتهای معروف قوم سادات همانند سید جمالالدین افغان، سید اسماعیل بلخی، سید بهاوالدین مجروح، سید احمد گیلانی و فروغ نادری شاعر مشهور کشور، نام برده است.
سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری نیز در جمع سادات کشور سخنرانی کرد و گفت"ما در سطح حکومت، مردم و جامعۀ افغانستان، به سادات احترام خاص داریم و به نقش تاریخی و جایگاه شان واقف هستیم. این قوم در ۱۴ قرن، خدمات بزرگی را انجام داده است و از میان آنها شخصیتهای بزرگی همچون سید جمال الدین افغان که در سطح جهان اسلام و بینالمللی چهرۀ شناخته شده است و علامه سید اسماعیل بلخی که شخصیت مبارز، سیاستمدار، خطیب توانا و شاعر نامدار وطن است، برخاسته اند."
معاون رئیس جمهور تاکید کرد که "بر اساس قانون اساسی کشور، ملت افغانستان از تمام اقوام کشور تشکیل یافته و این هویت کلان ملی، نباید ما را از وحدت ملی و منافع ملی غافل سازد." او هرنوع صدای نفرتپراگنی و تفرقهافگنی بین قوم هزاره و سادات را "صدای دشمن" دانست.
آقای دانش در رابطه به پیشنهاد رسمیتیافتن قوم سادات در کنار ۱۴ قوم دیگر گفت" من کاملاً نظر موافق دارم و در این مورد هیچ نوع منع قانونی و حقوقی وجود ندارد."